Stadspark Oudorperhout

Foto: Hans Schouten

Stadspark Oudorperhout is het natuurgebied gelegen tussen de Hoornsevaart en de Munnikenweg in Oudorp.

De Stichting Oudorperhout

De Stichting Oudorperhout bestaat sinds 2011 en heeft als doel dat in dit unieke gebied een evenwichtige verhouding tussen de natuur, cultuurhistorische, recreatieve en agrarische waarden bestaat. Hiertoe organiseren wij excursies, evenementen en bijeenkomsten om de verschillende gebruikers (waaronder vogelaars, sporters en wandelaars) van het gebied zo goed mogelijk van dienst te zijn. De Stichting heeft momenteel 150 donateurs. Overige inkomsten verkrijgen wij uit het geven van excursies en andere activiteiten.

Gezocht: penningmeester

Je taken zijn:

  • Het inhoudelijk beleid (beleidsplannen) vertalen naar financieel beleid
  • De financiële administratie van de Stichting voeren
  • Opstellen van de begroting en jaarverslag
  • Rapporteren van de financiële situatie tijdens bestuursvergaderingen (vier keer per jaar)

Wat wij bieden

Wij bieden een leuke bestuursfunctie, samen met andere gemotiveerde vrijwilligers. Er is volop ruimte voor eigen inbreng. Iedereen binnen de Stichting Oudorperhout werkt als vrijwilliger. Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar in De Oever in Oudorp. We schatten in dat deze functie in totaal zo’n 4 uur per maand in beslag zal nemen.

Wil je ons helpen, stuur dan je reactie met een korte motivatie en omschrijving van je ervaring, bij voorkeur voor 15 juli, naar: administratie@stichtingoudorperhout.nl . Inlichtingen kan je inwinnen bij Tom van Hemert (secretaris) op hetzelfde e-mail adres.

Word donateur

De Stichting heeft een groot aantal trouwe donateurs maar kan er nog wat meer goed gebruiken. Help ons het gebied te behouden en nóg aantrekkelijker te maken voor omwonenden en andere bezoekers. Aanmelden als donateur kan door minimaal € 10,00 over te maken op bankrekening: NL 75 TRIO 021 239 78 42 t.n.v. Stichting Oudorperhout in Oudorp.


Stuur ook een mail met je naam, adres en email gegevens naar administratie@stichtingoudorperhout.nl.

Wij houden je dan op de hoogte van onze activiteiten. De door ons georganiseerde excursies zijn gratis voor donateurs!


Foto: Marjan Waltman

Eerstvolgende excursies

  • Vogel excursie op maandag 10 juni, onder leiding van Hans Schouten
  • Vlinders en insecten op zondag 23 juni, onder leiding van Wilbert Kerkhof


Niet donateurs betalen € 3,00 per persoon, contant bij aanvang van de excursie.

Opgeven bij dirk.barendregt@stichtingoudorperhout.nl. Meer info volgt dan per mail.

Website: www.stichtingoudorperhout.nl


Foto: Lia Hendriks