Nieuwbouw langs het kanaal op het industriegebied Oudorp

Eerste artist impressies

In de afgelopen maanden zijn grondwerkzaamheden uitgevoerd voor het plan. Daarmee is de eerste stap gezet naar de realisatie van een nieuw aantrekkelijk woongebied in Alkmaar. Een woongebied dat past in de visie om langs het Noord-Hollands Kanaal ettelijke duizenden woningen te realiseren. Het transformeren van het industrieterrein Oudorp in een bedrijventerrein waar wonen en werken naast elkaar bestaan, is een deel van deze visie. De historie van de locatie komt terug in de stoere architectuur van de nieuwe woongebouwen.

Naast de aandacht die uitgaat naar de uitstraling van de gebouwen, wordt er ook zorg besteed aan de omliggende ruimte. Op dit moment prijkt de schoorsteen van voormalig wasserij Krom op het lege terrein, maar in de toekomst zullen de nieuwe gebouwen de schoorsteen versterken. Begin dit jaar heeft de gemeenteraad van Alkmaar de schoorsteen als gemeentelijk monument aangewezen zodat dit historisch en cultureel erfgoed niet verloren gaat. De architect van het project heeft de schoorsteen op een vooraanstaande plek in de nieuwbouwontwikkeling kunnen inpassen (zie afbeelding).

Plattegrond

Om alvast een indruk te krijgen van de diversiteit aan appartementen in het Jaagpad is een tweetal plattegronden uitgelicht, zie de afbeelding.

Het linkse appartement is een grote woning van 117 m2 met twee slaapkamers, een ruime badkamer met mogelijkheid van een bad, een inloopkast in de hoofdslaapkamer en een groot balkon.

Het rechter appartement is een stuk kleiner, namelijk 65 m2 en heeft een ruime slaapkamer, ruimte voor een garderobe bij de entree, en een separaat toilet.

Enorme diversiteit in woonaanbod

In de eerste fases van het Jaagpad komen ca. 400 appartementen. Er is een enorme verscheidenheid aan typen woningen. De variatie in woonoppervlak, aantal slaapkamers en ligging van de buitenruimte maakt elk appartement uniek. Wel zijn ze allemaal voorzien van eigen buitenruimte en moderne installaties die ervoor zorgen dat u energiezuinig en comfortabel woont.

Concreet:

  • Het appartement is gasloos, het koken gebeurt elektrisch
  • Goede thermische isolatie, laag energieverbruik
  • Comfortabel woonklimaat door de duurzame installatie inclusief aansluiting op het warmtenet van de Huisvuilcentrale (HVC).
  • Vloerverwarming
  • Lagere servicekosten door de PV-zonnepanelen op het dak

De gemeente Alkmaar

Mensen willen in Alkmaar leven, wonen, recreëren, verblijven en ondernemen. Door de krapte op de woningmarkt heeft de toekomstige stedelijke ontwikkeling en versnelling van de woningproductie de hoogste prioriteit. Het college is verheugd dat zij voor het woningbouwproject Jaagpad Oost met ontwikkelaar Alkmaar Hoog op hoofdlijnen overeenstemming heeft bereikt over het bouwplan van 411 woningen.

Nieuwe inzichten hebben geleid tot een bouwplan dat op enkele punten afwijkt van het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan. Dat betreft vooral de inrichting van de buitenruimte met groen in plaats van water en de verplaatsing van de monumentale schoorsteen.

Het bouwplan voor de hoofdgebouwen past binnen het bestemmingsplan en kan naar verwachting op korte termijn door het college worden goedgekeurd. Voor de herinrichting van de buitenruimte en de verplaatsing van de schoorsteen wordt een wijziging van het bestemmingplan aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wethouder Paul Verbruggen: “ Voor het versnellen van de woningbouw bedenken we creatieve oplossingen, zoals het splitsen van procedures. Alkmaar Hoog heeft een goed plan met 411 woningen voorgelegd en we gaan die woningen realiseren!”

Ontwikkelaar Alkmaar Hoog organiseert binnenkort een informatie- en participatiebijeenkomst voor omwonenden en ondernemers.