De Oever doet mee aan ‘Alkmaar, een leeftijdsvriendelijke culturele stad’

Op 24 mei ondertekenden wethouder cultuur Christian Braak en wethouder WMO Marcel van Zon van de gemeente Alkmaar de intentieverklaring ‘Alkmaar Age Friendly Cultural City’, of in goed Nederlands ‘Alkmaar een leeftijdsvriendelijke culturele stad’.

In de verklaring spreken de gemeente en negen andere partijen af zich samen in te zetten voor een versterking van het deelnemen aan culturele activiteiten, voor- en door ouderen in Alkmaar. De ambitie van partijen is het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement, het verbeteren van zelfredzaamheid, het versterken van sociale netwerken, en het (her)ontdekken van talenten van mensen.


Wijkcentrum De Oever zet ook handtekening

Naast de gemeente Alkmaar tekenden Artiance Centrum voor de Kunsten, Bibliotheek Kennemerwaard, De Zorgcirkel, Alkcare, WonenPlus, Geriant, De Alkenhorst en de wijkcentra Overdie en De Oever de verklaring.

De ondertekening vond plaats tijdens een manifestatie in TaqaTheater De Vest van Dag & Dauw, culturele activiteiten voor en door senioren. Met Dag & Dauw dingt Alkmaar met vijf andere steden mee naar prijs voor het beste en meest duurzame initiatief op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie, de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs. Hiermee valt een bedrag te winnen van € 20.000. De jury beoordeelt het project Dag & Dauw op samenwerking, zichtbaarheid, kwaliteit van aanbod, ondernemerschap en inbedding. Tijdens de manifestatie werd ook het vijfjarig jubileum van Dag & Dauw gevierd, waarbij vrijwilligers, deelnemers en coördinatoren in het zonnetje werden gezet.