Interview: Henny Boels


50 jaar Vrijwilliger

Buurthuis De Wachter

Ik heb een naam en weet dat Karel 50 jaar vrijwilligerswerk doet bij buurthuis De Wachter. Verder weet ik niets. Deze keer moet ik mij melden bij buurthuis de Wachter. Ik word vriendelijk onthaald met een kop thee en moet door een overvolle zaal met bridgende mensen lopen. Wat een opkomst. Zo veel mensen in een buurthuis. Dat ben ik niet gewend. Later vertelt Karel mij dat de bridgeclub van Alkmaar de ruimte huurt in het buurthuis. Zo zijn er nog meerdere clubs die gebruik maken van de zaalruimtes van de Wachter en waar het buurthuis een vergoeding voor krijgt. De Wachter wordt gedragen door een aantal vrijwilligers. Er zijn ondersteunende betaalde krachten maar het leeuwendeel van de uitvoerende werkzaamheden wordt gedaan door vrijwilligers.

Karel de Vries

Er zijn super vrijwilligers en daar is Karel er een van. Sinds zijn 12e is hij al werkzaam bij het buurthuis als vrijwilliger. Hij begon in de tienercommissie met organiseren van disco-avonden. En tot zijn groot genoegen mocht hij de muziek inkopen. Toen waren dat nog singletjes. Karel: “Dit heb ik tot mijn 16e gedaan en toen mocht in de barcommissie. Je leert dan bier tappen. En de bar functies vind ik toch wel heel gezellig”. Al snel werd Karel de manager van de bar. En of dat nog niet genoeg is organiseert Karel ook divers ander activiteiten in De Wachter. Karel: ”Jaarlijks organiseren we een rommelmarkt en met de opbrengst hiervan houden we in ons buurthuis een Kerstfeest voor ouderen en eenzame mensen”. Ik krijg steeds meer een beeld van een beschermde omgeving op het Schermereiland. Een omgeving waar men naar elkaar omkijkt en niet te beroerd is om wat voor elkaar of het buurthuis te doen. Dat moet prettig wonen en leven zijn.

Zus Tineke

Karel vertelt dat hij sinds zijn zevende op het Schermereiland woont. Zijn zus Tineke ook. Ook zij is zeer actief in het buurthuis. Vooral in de bar. Tineke schuift aan in het gesprek. Tineke is 45 jaar actief als vrijwilligster. Zij is de beheerder van het buurthuis. Dat betekent dat zij ook vaak in het buurthuis te vinden. Is. Tineke: “Het is ook heel dankbaar werk. Mensen kunnen zo blij zijn als wij de bediening goed doen. En je bouwt ook een band op met de mensen die hier wekelijks komen”. De fooienpot wordt een keer per jaar geleegd en daarmee wordt voor de bar vrijwilligers met hun partners een uitje georganiseerd. En zo te horen zijn dat heel gezellige gebeurtenissen.

Wens

Tineke en Karel hebben een wens. Een zelfstandig buurthuis waar zij alleen beschikking hebben over de ruimtes. Nu moeten ze dat delen met de inpandige school. Maar ondanks dat zijn zij wel in staat veel activiteiten te organiseren. En is voor menig inwoner van Schermereiland De Wachter een tweede thuis. Ben je enthousiast en wil je graag meedoen als vrijwilliger dan kun je je aanmelden bij Karel: kareldevries57@gmail.com