Alkmaar start weer campagne tegen meeuwenoverlast

Wakker worden van het gekrijs, vuilniszakken die opengetrokken worden, poep op uw wasgoed. Vooral van mei tot en met augustus veroorzaken meeuwen veel overlast. Voorkom dat u dit jaar een nest op uw dak krijgt! Meeuwen zijn wettelijk beschermd. Daardoor is het lastig om de meeuwenoverlast tegen te gaan. De gemeente voert diverse maatregelen om de overlast tegen te gaan. Als bewoner kunt u ook zelf iets doen.

Nestelen

Meeuwen zoeken vanaf april/mei naar een geschikte plek om te gaan broeden. De laatste decennia vinden ze die steeds vaker in de stad. Daar zijn nu eenmaal veel veilige en beschutte plekjes te vinden. Vooral op platte daken, dakkapellen en half schuine daken.

Tips om de overlast te voorkomen

Wethouder Marcel van Zon: ‘De gemeente onderneemt van alles om overlast te verminderen; zo zijn inmiddels op veel plekken, waaronder in de binnenstad, ondergrondse vuilcontainers geplaatst. Dit voorkomt zwerfafval op straat. Afval is een belangrijke voedselbron voor meeuwen. Ook heeft de gemeente een campagne over hoe meeuwenoverlast in eerste instantie te voorkomen en tegen te gaan. De gemeente kan dit niet alleen, we hebben ook de hulp van de Alkmaarders nodig. U kunt veel dingen u zelf doen om overlast te verminderen.’


  • Voorkom rommel: Gebruik de ondergrondse containers. Gooi geen troep, oud brood of ander (eetbaar) afval op straat.
  • Niet voeren! Zolang er voedsel is, zullen ze de stad niet verlaten. Zij hebben geen extra voer nodig. Voeren is ongezond voor de dieren en het trekt ongewenste diersoorten aan. Het kan ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuwen.
  • Voorkom dat meeuwen op uw dak nestelen: In het voorjaar starten zij met paren vormen en nestelen. Als ze eenmaal op een dak zitten mag het nest niet meer verwijderd of vernield worden. Veeg vanaf maart tot eind juni regelmatig uw dak schoon. Eventueel in samenwerking met uw buren. Een dak dat leeg is en geen schuilhoekjes heeft is minder aantrekkelijk om een nest te bouwen.


Deze tips kunt u nalezen op www.Alkmaar.nl/meeuwen. Hier kunt u ook de poster en flyer “Meeuwen niet voeren” downloaden en tips vinden om uw dak ongeschikt voor meeuwennesten te maken. Wij raden u hierbij aan een professioneel bedrijf in te schakelen.

Toch een nest?

Toch een nest met eieren op uw dak? Dit mag u niet verwijderen! De gemeente heeft samen met Haarlem en Leiden een speciale ontheffing om ook andere methoden in te zetten in de strijd tegen meeuwenoverlast. Een erkend bedrijf mag pas gelegde eieren in biologische olie dopen, om te voorkomen dat ze uitkomen. Dat kan alleen als het ei net gelegd is. De gemeente subsidieert nestbeheer en werkt hierin samen met een gecertificeerd bedrijf.