100 % ENERGIENEUTRAAL

Energieneutraal wonen het kan (ook in Oudorp)

Al vroeg staat een busje voor onze deur met materiaal voor het open huis; de campagne rolt onze woning binnen. Een enorm makelaarsbord met daarop de tekst “Dit huis is 100% energieneutraal” trekt mijn aandacht. “Dat plakken we op een raam” zegt iemand. Duidelijk is dat ons huis op zaterdag 16 november tijdelijk is overgenomen door ThuisBaas of het goede doel. Als gastvrouw en -heer worden wij geacht onze ervaring en enthousiasme op de geïnteresseerden over te brengen.

Hoog bezoek

Kort na ThuisBaas arriveert Christiaan Braak, de wethouder die onder andere verantwoordelijk is voor duurzaamheid, met een prachtige bos bloemen. Vanwege zijn drukke agenda kan hij ’s middags niet en daarom wil hij vooraf weten hoe bestaande woningen gasvrij en energieneutraal kunnen worden.


Hoewel de gemeente volop inzet op het warmtenet van de biocentrale van HVC zijn initiatieven als die van ons een welkome aanvulling, noodzakelijk om de taakstelling uit het klimaatakkoord te halen. Daarin staat dat in 2050 zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen van het aardgas af moeten. De eerste stap is anderhalf miljoen bestaande woningen verduurzamen voor 2030.


Twee uur lang informeren we de wethouder en geïnteresseerd neemt hij, zowel buiten als binnen, kennis van de wijze waarop de verbouwing gestalte gekregen heeft. Het gesprek gaat over mogelijke stimulering van particuliere initiatieven door de gemeente en de wijze waarop informatievoorziening vormgegeven kan worden. Zaken als community building (gemeenschappelijke initiatieven) en voorlichting over “de 40 stappen op weg naar 100%

energieneutraal wonen” passeren de revue.

Hoge opkomst

De woonkamer staat vol met mensen als ThuisBaas de middag opent. Het doet deugd om te zien dat veel wijk- en buurtbewoners aanwezig zijn maar het verbaast ons ook dat er inwoners uit bijvoorbeeld Almere en het Westland gekomen zijn. Dankzij de komst van zeker zeventig gasten is de middag meteen al een succes. In groepjes van tien trekken zij om en door ons huis om de laagrendement convectoren, de lucht-warmtewisselaar, de panelen en convectoren, de zonneboiler en de verwarmingsinstallatie te aanschouwen.

Wild west

De angstverhalen rondom techniek en financiering worden weerspiegeld in de vragen van onze gasten; het vermeende lawaai en de beperkte capaciteit van warmtewisselaars, het afgenomen comfort in de woning, de kosten en baten en overdreven isolering worden aangestipt en vaak ontzenuwd.


Wij horen onze warmtewisselaar niet of nauwelijks, wat bevestigd wordt door de directe buren. Bovendien ervaren wij toegenomen comfort in de woning en is het heerlijk warm ondanks de beperkte capaciteit van de installatie. Wij verwarmen met een wateraanvoer op slechts 35 graden, waar dat in een normale installatie 70 graden is. En ThuisBaas geeft aan dat isoleren niet een-op-een voorwaarde is voor de overgang naar een warmtewisselaar. De regel is dat hoe meer je isoleert, hoe lager de capaciteit van de wisselaar kan zijn; een voordeel omdat het elektriciteit scheelt en er daardoor minder zonnepanelen nodig zijn.

Maar er zijn ook warmtewisselaars die zelfs een slecht geïsoleerd huis kunnen verwarmen.
Voor de weifelaars lijkt de opmerking dat de weg naar gasvrij of energieneutraal wonen niet ineens maar ook stap-voor-stap bewandeld kan worden een openbaring.

Resultaat

Het succes van de openstelling van onze woning geeft een goed gevoel. De gesprekken helpen diegenen die bepaalde investeringen overwegen of ook energieneutraal willen wonen. Ons idealisme en enthousiasme heeft zijn uitwerking niet gemist want meerdere bezoekers hebben zich bij ThuisBaas gemeld voor advisering en steun; de eerste stap op weg naar 100% energieneutraal wonen. Vanwege het succes overwegen wij om over een jaar nogmaals ons huis open te stellen.


Marcel van Deursen en Erna Molenaar