Primeur in Clubhuis Kolping Boys:
De Derde Helft

Woensdagmiddag 27 november

Woensdagmiddag 27 november startte voetbalvereniging Kolping Boys als eerste club in de regio met het programma “De Derde Helft”. Dit programma is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij met als doel de sportkantine een vernieuwde functie geven, namelijk die van een centrale plek waar 55-plussers elkaar kunnen ontmoeten voor activiteiten, een kopje koffie en een goed gesprek.


De opkomst was goed. Zo’n 60 tot 70 geïnteresseerden gaven acte de presence ondank het regenachtige weer. In meerderheid mannen, maar we telden toch ook 12 vrouwelijke deelnemers. Zij deden enthousiast mee aan de georganiseerde activiteiten zoals jeu des boules, darten, keezen en sjoelen. De bekende Alkmaarse biljarter Mike Hofland verzorgde een clinic biljarten en oud AZ-spelers van ‘Goud van de Hout’, Henk van Rijnsoever en Eric Te Paske, gaven les in walking football. De sfeer was gezellig en de koffie smaakte uitstekend. Kortom, het was een geslaagde introductiemiddag.

Nieuwe ontmoetingsplaats voor ouderen

Het Nationaal Ouderenfonds ontwikkelt met haar partners programma’s ter voorkoming en bestrijding van eenzaamheid. Hiermee zorgt het fonds ervoor dat ouderen in beweging komen, maar ook dat zij sociaal actief blijven. Het doel van De Derde Helft is om 55-plussers de komende twee jaar te helpen actief te blijven en hen de mogelijkheid te bieden zich als vrijwilliger of deelnemer aan te sluiten bij de Derde Helft. Het programma wordt aangeboden bij sportverenigingen waardoor de kantine een plek wordt waar ouderen uit de buurt elkaar kunnen blijven ontmoeten.

Voor wie is De Derde Helft?

Zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen. Zo vergroot de club de maatschappelijke waarde en ervaren ouderen saamhorigheid binnen een sportvereniging, zonder per se een sport uit te oefenen. Op deze manier hebben zowel de vereniging als de ouderen profijt van de Derde Helft.

De Derde Helft