Open Huis bij Marcel en Erna

Oudorp | Za 16 november | 13:00 - 16:00


Energieneutraal wonen kan
(ook in Oudorp)

Broeikasgassen als CO2 en methaan veroorzaken opwarming van de aarde en zijn aanjagers van klimaatverandering. De gevolgen van klimaatverandering zijn wereldwijd zichtbaar. Bosbranden door extreme droogte, overstromingen en mislukte oogsten. Voor wie het wil zien zijn de gevolgen duidelijk. Opwarming van de aarde moet dus worden voorkomen. Dit kan alleen als we zo snel mogelijk de overstap maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.


Deze realiteit bracht ons tot de overtuiging dat wij een bijdrage moesten leveren door “groot te denken en klein te doen”. Afwachten was geen optie in onze ogen en dus werd de auto vervangen door een elektrische en samen met Thuisbaas, een project van de stichting Urgenda, hebben we ons huis energieneutraal gemaakt.

Even voorstellen

Wij, Marcel van Deursen en Erna Molenaar, wonen sinds 1991 in Oudorp. Wij houden van aanpakken, iets doen in plaats van er omheen draaien en praten. Toen we op een dag verzeild raakten in een immense regenbui waarbij putdeksels, balancerend op een fontein water, uit hun sponning vlogen beseften we dat er iets gedaan moest worden. Ons motto werd en is: “Verander de omgang met milieu en klimaat en begin bij jezelf.”

Hoe?

In kranten en nieuwsbulletins buitelen oplossingen over elkaar heen waardoor veel mensen door de bomen het bos niet meer zien.

Wat vaststaat is dat wind en zon belangrijke bronnen zijn voor energie, maar ook aardwarmte en waterkracht dragen bij. Winning en gebruik is mogelijk met molens, zonnepanelen en -collectoren, warmtewisselaars, recycling, stadswarmte, oplaadbare batterijen in auto’s en zogenaamde powerpacks en -walls. Dit alles maakt emmissie- of energieneutraal wonen, werken en voortbewegen mogelijk.

Er zijn ruim 7,3 miljoen bestaande huizen in ons land en van dat enorme aantal zijn er nog maar weinig energieneutraal. Omdat 23% van de CO2-uitstoot in Nederland afkomstig is van woningen leek het ons zinvol om naast ons vervoer ook onze woning emmissieneutraal te maken. De motivatie was er en dus verdiepten we ons in de duurzame technieken. Al doende kwamen we erachter dat deze niet of nauwelijks bij elkaar gebracht werden in één huis. Zo kwamen we bij Thuisbaas terecht; een sociale onderneming waar doel boven winst gaat en vanaf 2014 ervaring is opgedaan in bestaande woningen.

Samen aan de slag

Samen met deskundigen bij Thuisbaas hebben we een plan opgesteld om zo snel mogelijk en in een keer energieneutraal te worden. Dat levert een zogenaamde “nul-op-de-meter” garantie op waarbij de gekozen techniek voorziet in de energiebehoefte.

Het plan bestond uit isoleren, extra zonnepanelen, nieuwe lage temperatuur convectoren en CV-installatie, een inductiekookplaat en een lucht/water warmtepomp.

Resultaat

Na de installatie van de apparatuur brak het moment van de waarheid aan. Het najaar was al gevorderd en de winter was aanstaande dus we konden gelijk het nieuwe comfort ervaren. In eerste instantie viel het tegen maar nadat de installatie ingeregeld was konden we merken dat het binnenklimaat beter was geworden. De warmte was aangenamer en veel minder droog. Het bezwaar van een lawaaiige warmtepomp is ons (en onze buren) niet opgevallen en het vooruitzicht dat na een jaar onze opbrengst en gebruik in evenwicht zouden zijn, gaf op voorhand een gevoel van tevredenheid. We hadden ons doel bereikt.

Financien

Thuisbaas stelt dat de kosten die gepaard gaan met het energieneutraal maken van bestaande woningen maximaal €35.000 bedragen. Onze ervaring is dat dit klopt want onze ingreep is binnen deze begroting gebleven.

Als je kan beschikken over een dergelijk bedrag dan is deze investering zeker interessant. De vaste lasten voor energie vallen namelijk weg wat in ons geval een opbrengst van €3.300 per jaar of een rendement van bijna 10% op ons spaargeld betekende!

Financiering door verhoging van de hypotheek tegen een lagere rente dan normaal is ook mogelijk en de overheid voorziet in leningen tegen een lagere rente. In de meeste gevallen zijn de kosten daarvan gelijk aan de opbrengst van de weggevallen lasten.

Ook bij het vinden van financiering

Kijken en ervaren

Op 16 november organiseert Thuisbaas een open dag in ons huis. Iedereen die vragen heeft of gewoon nieuwsgierig is, is welkom. Vooraf wel even aanmelden via het mailadres info@thuisbaas.nl onder vermelding van “open huis 16 november”.


Marcel van Deursen