Wijkcentrum De Oever mag officieel de titel ‘dementievriendelijk’ voeren. Medewerkers van het wijkcentrum volgden onder andere een training waarin zij leerden hoe ze goed kunnen omgaan met bezoekers met dementie. De training werd gevolgd in het kader van de campagne om Noord-Holland Noord dementievriendelijk te maken.

Groeiend aantal mensen met dementie

Noord-Holland Noord telt in 2020 naar verwachting 12.200 mensen met dementie. Door de vergrijzing stijgt dit aantal tot ongeveer 24.500 in 2040. Zeventig procent van hen woont thuis en neemt deel aan het gewone leven. Zij bezoeken winkels, horeca, maken gebruik van het openbaar vervoer en nemen deel aan activiteiten in het wijkcentrum. Ook wij ontvangen dus steeds vaker bezoekers met dementie.

Goede service

Dagelijkse handelingen, worden steeds moeilijker voor mensen met dementie. De Oever wil álle bezoekers goede service bieden. Om ervoor te zorgen dat mensen met dementie begripvol worden geholpen, volgden medewerkers trainingen van Samen Dementievriendelijk en van Geriant. In deze trainingen leerden zij onder andere hoe zij dementie kunnen herkennen en hoe zij daar op een goede manier mee kunnen omgaan.

Wij dragen het stokje over aan buurthuis De Wachter

Op maandag 30 september ontving Janneke Goudsblom, sociaal cultureel werker van Wijkcentrum De Oever het certificaat en sticker ‘dementievriendelijk’ uit handen van Adri Steenhoek van Alzheimer Noord Kennemerland. Janneke draagt het stokje over aan Monique Verwijmeren, sociaal cultureel werker van buurthuis De Wachter.

Word u ook dementievriendelijk?

We krijgen er allemaal mee te maken: in onze familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of binnen een vereniging. Bewustwording is de eerste stap op weg naar een dementievriendelijk Noord-Holland Noord. Wilt u meer weten over dit initiatief? Of een gratis online training van vijftien minuten volgen? Kijk dan op www.samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord