Maquette Jan Hoek

Groen licht voor bouwplan De West-Friese Poort

Het idee om woningen te bouwen op het braakliggende terreintje op de hoek van het Oudorperdijkje en de Eilandswal is al enige tientallen jaren oud. Geen enkele ontwikkelaar bracht het tot een uitvoerbaar plan, totdat Vink Bouw uit Nieuwkoop er mee aan de slag ging.

Het eerste ontwerp

Niet dat het voor Vink Bouw allemaal van een leien dakje ging. Het eerste ontwerp kon niet op steun rekenen van de omwonenden. Het was in de ogen van de bewoners te hoog in vergelijking met de omringende woningen. Eilandswalbewoner Jan Hoek visualiseerde dit bezwaar met een maquette die de massaliteit van het bouwblok aantoonde. Daarnaast vond men dat het parkeren voor de 31 geplande appartementen niet afdoende was opgelost. De bewoners propageerden parkeren op eigen terrein omdat de buurt al jaren te lijden had van de parkeerdruk veroorzaakt door niet-bewoners van de buurt.

Terug naar de tekentafel dus

Vink Bouw stond dus voor een grote uitdaging. Konden zij een haalbaar plan ontwikkelen dat tegemoet zou komen aan wat de bewoners wilden? De uitdaging werd nog groter toen de gemeente van oordeel was dat naast vrije sector-koopwoningen ook een aantal koopappartementen in de sociale sfeer zouden moeten worden gerealiseerd. Dat zijn woningen die niet duurder zijn dan € 200.000. Zij zijn in principe bestemd voor starters.


Presentatie nieuw plan aan bewoners

Het aangepaste bouwplan West-Friese Poort werd op 16 januari gepresenteerd aan buurtbewoners in Buurthuis de Wachter. De aanpassingen zijn doorgevoerd na gesprekken met de gemeente Alkmaar en de buurt. Het programma is gewijzigd naar 30 woningen, waaronder een aantal goedkope kleinere woningen. Het volume van het gebouw is gewijzigd door het gebouw met één woonlaag te verlagen. Het parkeren voldoet, dankzij een uitgekiende parkeergarage, aan de parkeernormen van de gemeente Alkmaar. De architectuur en uitstraling van het gebouw zijn ten opzichte van het originele plan niet gewijzigd. Jan Hoek maakte op basis van de nieuwe tekeningen weer maquettes, om de mensen het verschil te laten zien met het eerste plan.

Lovende raadscommissie

Na de informatieavond is het plan besproken op 29 januari in de raadscommissie Ruimte. De aanpassingen die zijn doorgevoerd zijn goed ontvangen bij de verschillende partijen van de gemeente. Ook Jan Hoek, die mede namens de buurt inspreektijd had aangevraagd, was blij met het nieuwe plan. Met deze positieve beoordeling is een goede stap gezet in de realisatie van het woongebouw.

Vink Bouw verwacht eind 2019 te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden die tot medio 2021 plaats zullen vinden. De verkoop van de woningen zal naar verwachting in mei 2019 van start gaan. Het plan wordt door DVA Makelaars uit Alkmaar verkocht, zie voor meer informatie de projectwebsite www.dewestfriesepoort.nl