Groene Hart Oudorp

Het is zover! De vereniging Groene Hart Oudorp heeft € 30.000, -- ingezameld voor het buurtpark Groene Hart Oudorp.
Samen met de toegezegde € 60.000, -- van de Gemeente Alkmaar zijn er nu voldoende middelen om de plannen uit te voeren.

De planning van het werk

Het amfitheater is nagenoeg gereed. Dit is door de jeugd al in gebruik genomen.
In maart krijgt de pluktuin vorm. Daaropvolgend wordt het voormalig handbalveld aangepakt.
Eerst krijgt het een goede schoonmaakbeurt en wordt vervolgens voorzien van nieuwe belijning. Om het veld komt een hekwerk. Een beukenhaag zorgt voor een goede esthetische inpassing in het park.
Trimtoestellen volgen daarna samen met speeltoestellen voor kinderen. De trottoirtegels nabij de speel- en trimtoestellen zullen vervangen worden door de aanleg van een parkachtig pad.
Kortom een zorgvuldig vormgegeven buurtpark waar jong en oud gebruik van kunnen maken.

Fondsen en andere sponsoren

De aanvankelijke planning besloeg een periode van 3 jaar: 2018 tot en met 2020. Voorzichtigheid was nodig. Het moest nog blijken of de vereniging het benodigde geld bij elkaar zou krijgen. Dit is uitstekend gelukt met steun van de scholen in Oudorp en van medewerkers van de gemeente Alkmaar. Een fondsenwervingsteam o.l.v. Peter van Kessel vond drie grote sponsoren bereid te helpen: Het Victoriefonds, mevr. C.L de Carvalho-Heineken en het VSBfonds. Kleinere sponsoren blijven niet onvermeld: de Heren van Oudorp, het Oranjefonds en niet te vergeten onze betalende leden. De vereniging GHO is allen bijzonder erkentelijk. Nu de kas goed gevuld is, wil de vereniging graag het buurtpark dit jaar afronden, bij voorkeur vóórdat de zomervakantie aanbreekt. Mouwen opstropen en gympies aantrekken dus voor bestuur, werkgroepen, leden en vrijwilligers! Stadswerk zal er ook een hele kluif aan krijgen, beginnend met het aanbrengen van drainage voor de pluktuin. Voorzitter Chris Thesing heeft het volste vertrouwen dat dit goed wordt aangepakt.


De schoolkinderen in actie

Kinderen van de basisscholen De Sterrenvanger, De Regenboog en Heliomare College zullen samen met wethouder Braak 30 fruit- en notenbomen planten in de pluktuin. Dit is natuurlijk een uniek evenement waarbij heel Oudorp uitgenodigd zal worden. Het is de eerste van drie plantsessies in de maand maart.


De Regenboog en de Sterrenzanger willen ook moestuinen aanleggen in de pluktuin. Dat is iets nieuws voor de basisscholen in Oudorp! Heliomare College beschikt reeds over eigen moestuinen op eigen terrein. De basisscholen kunnen terugvallen op kennis en kunde van Heliomare.


De vereniging vindt het betrekken van kinderen belangrijk. Dit is immers een belangrijke groep gebruikers. Daarom zijn alle scholen benaderd om de gewenste speeltoestellen en trimtoestellen te beoordelen. Basisschool de Zes Wielen heeft bijvoorbeeld de leerlingenraad bijeengeroepen om de vereniging te adviseren. De keuze voor de trim- en speeltoestellen is dan ook pas definitief als de scholen hun mening over de toestellen hebben uitgesproken.

De focus voor de maand maart: de pluktuin.


Naast de bomen worden honderden heesters, struiken, bodembedekkers, grassoorten en gewassen geplant. Ruim voordat de paashaas zich kan nestelen in het buurtpark….. De beplanting in de pluktuin bestaat hoofdzakelijk uit fruit- en nootdragende planten. Alle gangbare inheemse fruitsoorten krijgen een plek. Ook de onderbegroeiing en bodembedekkers zullen ‘eetbaar’ zijn. Dit was een belangrijke wens van de buurt. Overige beplanting bestaat uit fraaie kleurrijke en geurende planten. Er komen dus ook bloeiende struiken die ‘geplukt’ kunnen worden. Klimrozen, Egelantiers, Rododendrons, Hortensia’s om maar enkele te noemen.


Agenda maart 2019

13 maart Boomplantdag: om 11:00 uur doet Wethouder Braak mee met de kinderen.
16 maart 10:00u: 2e plant evenement: kinderen die in de directe nabijheid van het groene Hart wonen planten samen met vrijwilligers struiken en heesters.
23 maart 10:00u: 3e plant evenement: aanbrengen onderbegroeiing door leden en vrijwilligers.


De vereniging rekent op steun van de bewoners van Oudorp. Vele handjes maken licht werk.


Meldt U aan bij info@groenehartoudorp.nl

Facebook Groene Hart Oudorp

Website http://groenehartoudorp.nl

Sponsoren