Voor Mekaar Oudorp

Waar staat Voor Mekaar voor?

Voor Mekaar Oudorp staat, zoals de naam al doet vermoeden, voor ‘iets voor mekaar doen’. Dat ‘iets’ is vaak het geven van informatie, advies en ondersteuning bij vragen die de wijkbewoners hebben. Dit kan van alles zijn: een brief uitleggen die niet goed begrepen wordt, bellen/bemiddelen met instanties, zaken via de computer regelen wanneer iemand geen computer(vaardigheden) heeft. Maar ook mensen met elkaar verbinden, bijvoorbeeld door mensen met dezelfde interesses bijeen te brengen, of door ‘vraag en aanbod’ uit de wijk met elkaar te verbinden. Er zijn in Oudorp veel mensen die iets voor een ander (willen) doen, bijvoorbeeld boodschappen doen met/voor iemand die dat zelf lastig vindt, wandelen met iemand die gezelschap en beweging zoekt. Maar ook door activiteiten in de buurt te organiseren of te faciliteren.

Waarin onderscheidt Voor Mekaar zich?

Voor Mekaar is een samenwerkingsverband tussen professionals van vijf organisaties, MEE&De Wering, WonenPlus Alkmaar, Humanitas, Wijkcentrum De Oever en Buurthuis De Wachter, én een groep vrijwilligers. De vrijwilligers zijn het eerste aanspreekpunt bij het Informatiepunt en zij pakken 80% van alle vragen op, soms in samenspraak met de professionals die als achterwacht aanwezig zijn. De overige 20% van de vragen gaan naar de professionals omdat de vraag te specialistisch of complex is. Deze samenhang tussen professionals, met hun expertise, en vrijwilligers maakt Voor Mekaar uniek. Naast kennis hebben de vrijwilligers veel tijd en aandacht voor de wijkbewoners. Ik zie ook echt dat mensen naar bepaalde vrijwilligers terugkomen met een volgende vraag, omdat ze zo goed geholpen zijn. De informele en gezellige setting, in het Wijkcentrum of het Buurthuis, maakt Voor Mekaar laagdrempelig. Ook het feit dat je geen afspraak hoeft te maken, maar gewoon binnen kunt lopen, werkt mee.

Buren voor Buren in de Oudorperpolder

Samen met Kennemer Wonen en WonenPlus Alkmaar is Voor Mekaar Oudorp betrokken bij het project ‘Buren voor Buren’ in de Maasstraat. De aanleiding voor dit project is om de gevolgen die bewoners ervaren door het ontbreken van de huismeester op de flats te ondervangen door actieve participatie van de huurders. De bewoners geven aan dat zij de aanwezigheid van de huismeester missen, hierbij gaat het vooral om de sociale controle, het praatje en de kleine klusjes.

Na verschillende bijeenkomsten waar informatie en ideeën werden uitgewisseld is er een werkgroep ‘Buren voor Buren’ ontstaan. In een van de flats zal op korte termijn worden gestart met het bemannen van het oude huismeesterkantoor; de bewoners die daar zullen gaan zitten willen een luisterend oor bieden voor hun medebewoners en een bemiddelende rol spelen en zo ‘vraag’ en ‘aanbod’ bij elkaar brengen. Er zijn al verschillende vragen en ideeën binnengekomen, zoals bij elkaar eten en een klusje voor iemand doen.

Wat zijn de toekomstplannen van Voor Mekaar?

Hoewel steeds meer mensen Voor Mekaar weten te vinden (in 2018 kregen we ruim 550 hulpvragen bij het Informatiepunt) zijn er nog steeds bewoners die Voor Mekaar niet kennen. We hopen nóg meer mensen te kunnen bereiken. Het Informatiepunt is een belangrijke pijler, maar ook daarbuiten zijn we actief. Zoals de Buurtbakkies en Buren voor Buren. Dit zal verder uitgebreid worden. Ook voor nieuwe ideeën die ‘verbinding in de wijk’ bevorderen staan wij open en denken we graag mee!

Het Informatiepunt Voor Mekaar Oudorp is iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur geopend in Wijkcentrum De Oever.
Daarnaast op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in Buurthuis De Wachter.

De Oever en De Wachter vinden laagdrempeligheid voor bezoekers belangrijk. We willen natuurlijk dat iedereen zich welkom voelt! Soms krijgen we signalen dat mensen het spannend vinden voor een eerste keer te komen. Daarom is de Voor Mekaar-tafel geïntroduceerd bij de Warme Hap; vrijwilligers van Voor Mekaar kunnen dan een eerste (en tweede en derde..) keer meegaan eten. Dit principe is natuurlijk ook op andere activiteiten toepasbaar. Schroom niet om Voor Mekaar te benaderen. Wij denken graag mee of een vrijwilliger mee kan komen en ook over vervoer.

“Mijn naam is Debora de Zee en ik werk nu bijna 3 jaar bij Voor Mekaar als coördinator.
Neem voor vragen of ideeën gerust contact met mij op! scwvm@de-oever.nl (072)5117311”