Alkmaar start onderzoek - Hoe veilig is uw buurt?

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid in Alkmaar gaat van start

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Heeft u hiervan aangifte gedaan? Gaat uw buurt vooruit of achteruit? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van het veiligheidsonderzoek worden gesteld aan 6.000 inwoners van de gemeente Alkmaar.


Het is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van de politie en gemeentelijke handhavers in Alkmaar. Het onderzoek is een dezer dagen gestart; de resultaten worden in het najaar van 2020 verwacht.


De gemeente Alkmaar neemt de wensen en ervaringen van inwoners mee in de plannen voor de komende jaren, niet alleen in de stad, ook in de wijken en dorpen. Na het onderzoek worden op wijkniveau speerpunten en acties geformuleerd om de veiligheid en veiligheidsbeleving te verbeteren. Men wil het onderzoek jaarlijks herhalen om de ontwikkelingen op de voet te volgen.


Burgemeester Bruinooge: “Veiligheid in Alkmaar maken we samen. Het is essentieel dat we weten of de inwoners zich veilig voelen in onze gemeente. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we ons beleid beter afstemmen op wensen en ervaringen”.


Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: “Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidsbeleving in onze gemeente.”


Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Ze kunnen daarbij zelf kiezen tussen online of schriftelijke deelname.


Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Alkmaar uitgevoerd door I&O Research.


Inwoners van Alkmaar die in de toekomst mee willen doen aan het veiligheidsonderzoek kunnen zich aanmelden bij het Alkmaarpanel:

https://www.alkmaar.nl/113041-Alkmaarpanel.html