5 jaar KunstCultuurWeekend Oudorp...

Graag heet ik u van harte welkom bij dit bijzonder weekend van Stichting KunstCultuurWeekend Oudorp. Voor dit weekend, in het kader van het 5-jarig bestaan, hebben we een feestelijk jubileum programma gemaakt voor de hele Oudorper gemeenschap. Er zullen extra leuke evenementen plaatsvinden. De door de deelnemers en vrijwilligers geïnvesteerde tijd en energie in dit Kunst en Cultuurweekend hebben wederom aangetoond dat er aan de kunstbeoefening veel plezier en voldoening is te beleven. Het met z’n allen bezig zijn, het meemaken waar andere mee bezig zijn, heeft een verbondenheid opgeleverd die zeker ook na dit weekend nog van waarde zal blijken te zijn. Een andere groep, die heel belangrijk is in het algemeen, maar zeker ook voor ons, zijn de ondernemers, fondsen, Gemeente Alkmaar. Wat zouden we moeten zonder hun steun. Kortom alle activiteiten tonen de samenwerking tussen Stichting KCW, wijkcentrum De Oever, Blue Music Centre, bronsgieterij De Hooischuur, Witte kerkje De Terp, De Letterbak, buurthuis De Wachter, Pont Bierkade-Schermereiland, zorgcentrum De Oldeburgh en theater Vrij Zijn. Om dit feestelijke jubileum aanzien te geven verzoeken wij u om op deze twee dagen de vlag uit te steken. Wij wensen u een grandioos KunstCultuurWeekend toe en zien u graag op één van de locaties.

Rika Plug voorzitter

P.S. De entree van bijna alle onderdelen is gratis, een vrijwillige bijdrage in de daarvoor bestemde doneerbox is echter welkom.