Stadswerk072 en Stichting Oudorperhout helpen weidevogels

De uitzonderlijke droogte is problematisch voor de weidevogels. Hun jongen en zijzelf hebben voedsel nodig om te overleven. Een natte weidebodem is dan gunstig om uit de bodem hun voedsel te kunnen verzamelen. Bij droogte groeien bloemen en kruiden niet en insecten, van levensbelang als voedsel voor de kuikens, worden dan niet aangetrokken. Een desastreus broedseizoen dreigt.

Stadswerk072 en de Stichting Oudorperhout hebben aangestuurd op het vernatten van de Oudorperhout. Op dinsdag 28 april heeft Stadswerk072 een plas-dras hooilandpomp aangesloten op een van de greppels in de Oudorperhout. De pomp wordt aangedreven door zonne-energie en zal water vanuit de sloot in een greppel overpompen. Dit maakt de bodem natter en zal het bodemleven voor de weidevogels toegankelijker worden. Ook zullen bloemen en kruiden beter groeien. Een verbetering in de leefomgeving van de weidevogels.

Rommel opruimen in de Oudorperhout

We weten dat afval is niet goed voor de natuur. Toch verbaast het je wat we met elkaar laten rondslingeren. Weggegooide sigarettenpeuken, achtergelaten picknickafval zoals zakjes, blikjes, verpakkingsmateriaal...  De prullenbakken staan er wel, maar we gebruiken ze niet genoeg. Daarom is het altijd nog noodzakelijk samen op te ruimen. Zaterdag 6 juni was weer zo’n dag. Het was tof om te zien hoeveel vrijwilligers de handen uit de mouwen staken. Een groep van 15 mensen trok de natuur in. In groepjes van 2 tot 3 personen, netjes op 1,5 meter afstand van elkaar. Ieder gewapend met handschoenen, prikstokken en vuilniszakken. Jong en oud. De jongste was zelfs 3 jaar.  Wat kom je tegen? Rond het skatepark, veel sigaretten. In de bosjes achter De Vuyk vinden we veel bierblikjes. Maar zo’n blikje zwerft 50 jaar rond in de natuur. In de slootkanten vinden we veel plastic. Opvallende items waren een bijna 2 meter lange regenpijp en materiaal om je vloer mee te bekleden.  Het was een fijne groep vrijwilligers en we hadden een droge ochtend met een heerlijk kop koffie en wat lekkers erbij. Deze super vrijwilligers hebben bijgedragen aan een schonere natuur. Ontzettend fijn van jullie. Bedankt voor de hulp. 

In juli en september gaan we weer rommel opruimen. Vind je het ook leuk om te komen helpen? Gewoon een uurtje gezellig met elkaar, meld je dan aan bij Marga: rommel@stichtingoudorperhout.nl