Magenta bouwt verder aan Revalidatie Alkmaar

Magenta bouwt verder aan Revalidatie Alkmaar

Op het terrein aan de Jupiterstraat bouwt Magenta gestaag aan nieuwe accommodaties. Het eerste grote project was de Oudorperzand, wat vooral is bestemd voor mensen met dementie. Het tweede deel is de realisering van nieuwbouw voor de Revalidatie Alkmaar.

Het plan is in een vergevorderd stadium. Magenta heeft inmiddels het definitieve ontwerp vastgesteld en op 15 mei is de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor de nieuwbouw is het nodig ‘De Omloop’ en ‘de dagbesteding’ te slopen. Verwacht wordt dat in november aanstaande de aanvraag zal zijn goedgekeurd en met de bouw kan worden gestart. De oplevering is voorzien in december 2021, waarna de eerste bewoners in april of mei 2022 kunnen worden ontvangen.

Na ingebruikname zal het oude revalidatiegebouw worden gesloopt. Inmiddels er ook archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Er zijn proefsleuven gegraven om na te gaan of er archeologische resten aanwezig zijn. Op een scherf na is echter geen materiaal van waarde in de bodem gevonden. Een vervolgonderzoek is daarom niet aan de orde.

Wat houdt het plan in?

Voor de omwonenden is het prettig dat de nieuwbouw zal bestaan uit 4 bouwlagen. Dat is aanzienlijk lager dan het bestaande revalidatiegebouw. De capaciteit wordt uitgebreid van 59 naar 82 personen, die elk over een eenpersoonskamer met eigen sanitair zullen kunnen beschikken. Op de begane grond komen de entree, het restaurant (met 75 zitplaatsen), het centrale behandelcentrum, met een grote fitnessruimte en diverse behandel- en oefenruimten, en de dagbesteding. De 1-persoonskamers komen op de eerste en tweede verdieping van het gebouw, op elke verdieping dus 41 kamers. Daarnaast krijgt elke verdieping een ruime woonkamer en een oefenruimte. De derde verdieping is bestemd voor de werkplekken van de medewerkers van het nieuwe revalidatiecentrum. 

De inrichting van de buitenruimte

Er is een landschapsarchitect ingeschakeld om een terreinontwerp te maken. Het ontwerp voorziet in een kiss & ride-plek op het voorplein, een terras, een oefentuin en groene ruimtes tussen de gebouwen. Aan de zijde van Junohof en het Lauwershofpad worden enkele bestaande bomen gekapt en nieuwe bomen geplant. De kapvergunning (met herplantplicht) is inmiddels verleend door de gemeente.

Met de gemeente Alkmaar is er afgesproken dat er 20 parkeerplaatsen op het eigen terrein komen, naast de al aanwezige parkeerplaatsen in de omgeving.