Interview: Henny Boels Fotografie: Nick Groesbeek


Frans Trimpe

De Terp

Op bezoek bij Frans Trimpe, voorzitter van de Stichting Op De Terp. Ook wel het Witte Kerkje van Oudorp genoemd. Dit prachtige kerkje dat aan de rand van ons dorp staat dateert uit 1867. Het is een eyecatcher.

HET WITTE KERKJE IN DE VERKOOP

Er is veel gebeurd rond deze kerk. In 2015 was de Protestantse Gemeente Alkmaar genoodzaakt de kerk te verkopen omdat ze deze niet langer kon bekostigen. Het aantal kerkgangers liep ook in Oudorp aanzienlijk terug. Gelukkig kocht BOEi, een landelijk organisatie die religieus, industrieel en cultureel erfgoed opkoopt, ook het Witte Kerkje. Zij stelden wel als voorwaarde dat de exploitatie van de kerk in handen moest zijn van een lokale groep mensen. Zo ontstond de Stichting Op De Terp. Deze Stichting exploiteert ook De Wijkplaats, het gebouw naast het Raadhuis.

STICHTING OP DE TERP

Frans en zijn vrouw Marja reageerden op een advertentie waarin de Stichting op zoek was naar vrijwilligers. Aanvankelijk was Frans algemeen bestuurslid maar na vertrek van de toenmalige voorzitter heeft Frans zijn taak overgenomen. En zo te merken met zeer veel plezier en passie. Frans: “De Stichting plant veel activiteiten. Van kerkdiensten tot aan zangavonden, optredens, yogalessen, etc. En al deze verhuur is mogelijk door onze vrijwilligers. Zij richten de zalen naar wens in en waar nodig vindt tijdens de verhuur de nodige begeleiding plaats. Zo is De Terp een levendige ontmoetingsplaats van Oudorp.”

Frans Trimpe

Een getogen Alkmaarder die sinds 2003 in Oudorp woont. Tot zijn volle tevredenheid. Frans: “Het rustige en groene van een dorp met een stad onder handbereik. Dat vind ik ideaal. De liefde bracht mij in Oudorp en daar heb ik tot op de dag van vandaag geen spijt van. Marja, mijn vrouw, kende ik al vanaf mijn zestiende. Toen zag ze mij niet staan, maar zo’n twintig jaar geleden toen wij elkaar weer tegen kwamen was het bingo. Dat vond ik natuurlijk wel heel leuk”. Frans heeft een tevreden glimlach als hij dit vertelt. Hij is een ervaren ICT-man die nu gepensioneerd is en geniet van zijn vrije tijd en zijn werk voor de Stichting. Al gauw gaat Frans weer over op het vertellen van de activiteiten die plaats vinden in de kerk en De Wijkplaats

Activiteiten

Frans: “We verhuren twee keer per week de kerk aan de Spaanstalige kerkgenootschap Rios de Vida. Deze verhuur gaat ook in de Corona tijd door en kent in de zomer geen stop. Een welkome bron van inkomsten in deze tijd. Sinds kort hebben wij De Wijkplaats voor een jaar aan Magenta Zorg verhuurd. Hier vindt de dagbesteding van Lauwershof plaats. Zij moesten vanwege de nieuwbouw uitwijken naar een andere locatie. Ook deze verhuur is voor ons zeer welkom. Zo zijn wij in staat om ook in deze Coronatijd aan ons huurverplichtingen te voldoen. Onze vele vaste huurders staan te popelen om na de versoepelingen weer terug te keren naar De Terp. Wij staan startklaar om weer nieuwe activiteiten te organiseren.”

Vrienden van de Terp

Vrienden van de Terp Frans vertelt over de Stichting Vrienden van De Terp. Deze stichting bestaat uit donateurs die minimaal €25 per jaar betalen. Frans: “Van de opbrengsten van het donateurschap kopen we bijvoorbeeld een deel van de nieuwe stoelen en is de nieuwe vloer gefinancierd. We hebben laatst ook de kosten voor de restauratie van het orgel gedeeltelijk daarvan betaald. We zijn op deze manier in staat om wat extra’s voor de kerk te doen. Overigens de huur wordt daar nooit van betaald.”

Website

Frans: “Informatie over huur staat allemaal op onze website: www.deterpoudorp.nl. En mochten er onder de lezers nog mensen zijn die graag actief willen deelnemen aan de Terp: we zijn op zoek naar een vrijwilligers coördinator. Contactgegevens staan op onze website.”

image

Klik op het plaatje om naar de website te gaan