Op zoek naar kasteel en klooster

Op deze oude kaart ziet u de Munnikenweg met vermelding van De Middelburg en het klooster. Duidelijk is te zien dat de Munnikenweg toen een heel bochtig was. Rond 1875 kreeg de weg het “strakkere” verloop dat we nu nog kennen
(bron: Kroniek van Oudorp 2017)

Op woensdag 27 en donderdag 28 november heeft de afdeling Erfgoed van de gemeente een grondradaronderzoek laten uitvoeren in het groengebied ten zuiden van de Munnikenweg. Dat onderzoek had twee redenen.

De Middelburg en het Karmelietenklooster

De eerste reden was het kasteel Middelburg. In de jaren ’40 zijn de fundamenten opgegraven en in de jaren ’70 is er nog een onderzoekje gedaan om de coördinaten van de resten in te meten. Het onderzoek nu is erop gericht om een nieuwe opmeting van de resten te maken en te zien wat er zich nog in de bodem bevindt. De contouren zijn nog altijd in het veld en op luchtfoto’s te zien.

De Middelburg was een van de twee dwangburchten die langs de Munnikenweg zijn gebouwd als verdedigingslinie tegen de Westfriezen.


Het andere motief was op zoek te gaan naar de exacte plek waar ooit het Karmelietenklooster heeft gestaan en uit te vinden of zich nog resten van het klooster in de bodem bevinden. Dat zou ergens bij de Stellingmolen moeten zijn. Tot nu toe weet niemand de juiste locatie. Het klooster is geen lang leven beschoren geweest. Alhoewel men niet precies de stichtingsdatum weet, het zou 1467 of 1469 zijn geweest, is het wel zeker dat het klooster er tot 1573 heeft gestaan.

Moderne technieken

Bij het onderzoek zijn twee verschillende technieken gebruikt, waarmee zogenaamd non-destructief onderzoek is verricht. Dat wil zeggen er wordt niets verstoord, de bodem niet, de beplanting niet en eventuele resten ook niet.

Bij het onderzoek met de techniek magnetometrie worden verschillen in het aardmagnetisch veld gemeten en daarmee kun je ijzeren objecten of funderingen, uitbraaksleuven en concentraties baksteen in kaart brengen. Komt de grondradar in actie dan worden elektromagnetische signalen de bodem ingezonden en weer opgevangen. Deze signalen kunnen weerkaatsen op samenstellingsverschillen in de bodem en op deze manier kunnen funderingen, muren en grachten opgespoord worden. 


De resultaten zijn niet ogenblikkelijk beschikbaar. In het veld worden alle gegevens opgeslagen in een computer. Op basis daarvan wordt een rapport opgesteld dat over enkele weken beschikbaar zal zijn. Wij zijn benieuwd of het mysterie van de kloosterlokatie nu eindelijk wordt opgelost.