foto: Sabine van Erp

Vraag nu het mantelzorgcompliment aan

ALKMAAR – Sinds 1 augustus kunnen ‘zorgvragers’ hun mantelzorgers verrassen met het mantelzorgcompliment. Het compliment is een geldbedrag, beschikbaar gesteld door gemeente Alkmaar. Dit jaar kan het compliment alleen digitaal worden aangevraagd via www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment In heel Nederland zijn ruim vier miljoen mantelzorgers. Zij zorgen voor hun naaste oftewel zorgvrager. Sommige doen dat een keer per maand, anderen zorgen iedere dag voor hun partner, kind, ouder of andere relatie. Voor mantelzorgers die 18 jaar en ouder zijn, 6 aaneengesloten maanden en minimaal 8 uur per week zorgen voor hun naaste, stelt gemeente Alkmaar een geldbedrag beschikbaar van € 200,-. Aanvragen Alkmaarse zorgvragers mogen het mantelzorgcompliment aanvragen. Dat kan alleen digitaal, via de website van gemeente Alkmaar www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment Dit kan via de DigiD, maar ook zonder DigiD kunnen zorgvragers het mantelzorgcompliment aanvragen. Zorgvragers of mantelzorgers die geen computer hebben, nemen contact op met het Mantelzorgcentrum. Dit centrum ontvangt en verwerkt alle aanvragen. Mantelzorgers kunnen bij het Mantelzorgcentrum ook terecht voor vragen over ondersteuning, een professioneel klankbord en alle andere zaken die mantelzorgers tegenkomen.