Woningtekort leidt soms tot woonfraude

Het woningtekort in Alkmaar, en in ons hele land, is een groot probleem. De nieuwbouw blijft sterk achter bij de behoefte. Er is vooral veel vraag naar redelijk te betalen huurwoningen. Dat is lastig omdat de nieuwbouw momenteel grotendeels wordt uitgevoerd door commerciële marktpartijen. Wat doet dat met de wachttijden? Hoe komt je aan een sociale huurwoning? Wat doet Kennemer Wonen aan woonfraude? Hoe kom ik aan een woning in omgeving Alkmaar? Ieder van 18 jaar en ouder kan zich inschrijven via de website van SVNK. Op deze site bieden de woningcorporaties huurwoningen aan waarop woningzoekenden kunnen reageren. De slagingskans hangt af van de inschrijfduur. Hoe langer die is, hoe beter je positie. Uitzonderingen zijn de urgente gevallen en de huisvestingsindicatie. Gemeenten geven noodgevallen voorrang bij de toewijzing van woningen.

Wat is de gemiddelde wachttijd voor een woning? Nieuwe woningen zijn erg gewild en oudere, kleine woningen zijn minder populair. De gemiddelde wachttijd in Alkmaar en Heerhugowaard is met 7,6 jaar het kortst. Die in Bergen (9,2 jaar) is het langst. Langedijk (7,8 jaar), Castricum (8,1 jaar) en Heiloo (8,2 jaar) ontlopen elkaar weinig. 

Kennemer Wonen en Woonfraude Deze wachttijden lijken woonfraude te stimuleren. We zien regelmatig dat woningen worden onderverhuurd. Ook doorverhuur, waarbij een huurder vertrekt, maar de woning aanhoudt en aan anderen verhuurt, komt voor. Er zijn nog steeds mensen die daar begrip voor hebben. Ieder mens heeft immers recht op een woning! Of, ik help er alleen maar mijn kind, een vriend of een kennis mee. Dat zijn verkeerde gedachten, het is simpelweg woonfraude en mensen die al jaren wachten worden benadeeld. Soms kan de woningstichting wel toestaan dat de woning tijdelijk door een ander wordt bewoond. Bijvoorbeeld bij een tijdelijke proef-samenwoning of bij een langere reis van de huurder. In dergelijke situaties is er altijd vooraf toestemming van de woningstichting nodig.

Andere voorbeelden van woonfraude Andere vormen van fraude zijn het ruilen van een huurwoning zonder toestemming van de verhuurder en het verhuren van kamers zonder toestemming, bijvoorbeeld bij vakantieverhuur via Airbnb. Ook zijn criminele zaken zoals het gebruik van de woning voor hennepteelt of prostitutie uiteraard verboden. Heeft u een vermoeden van fraude, dan stellen wij het op prijs als u dat wilt melden. Zeker als het gaat om zware gevallen zoals hennepteelt, prostitutie of Airbnb-verhuur, maar ook om de meer onschuldig lijkende vormen van fraude.

Waar herkent u woonfraude onder andere aan? Bijvoorbeeld: veel aanloop van vreemden, ook ’s avonds laat, of zonder verhuizing zijn er andere bewoners komen wonen, zijn bekende verschijnselen. Andere signalen zijn een slecht onderhouden tuin, een volle brievenbus, u ziet de oorspronkelijke huurder(s) bijna nooit meer, en er brand langere tijd geen licht in de woning. U kan het ons, ook anoniem, melden via info@kennemerwonen.nl of bellen via 072-8 222 888.