EDITIE #1

WIJKCENTRA ALKMAAR

01

SAMEN ETEN: BETAALBAAR IN DE BUURT

02

VRIJWILLIGERS: HET CEMENT VAN ONZE SAMENLEVING

03

OUDEREN DOEN ERTOE IN DE WIJKCENTRA

04

WIJKGERICHTE ONDERSTEUNING

05

EEN GOEDE START IN DE WIJK