NIEUWS VAN HET KUNSTCULTUURWEEKEND

Twee uitnodigingen aan de Oudorpers!

De eerste is een lekkere….. gezamenlijk stamppot eten. Een traditie die niet meer valt weg te denken in veel steden en dorpen. Waarom niet in Oudorp? In het kader van het 5 jarig bestaan wil het bestuur van Stichting KunstCultuurWeekend als cadeautje Oudorpers uitnodigen om deel te nemen aan dit stamppottenbuffet! Wij hebben het buffet gepland op 16 oktober 2021. Dit gezellig samenzijn vindt plaats vanaf 18.00 uur in Wijkcentrum De Oever, Amstelstraat 1, 1823 EV Oudorp/Alkmaar. De kosten voor deelname aan het buffet zijn € 5,00 per persoon exclusief consumpties. (Die komen voor eigen rekening). Indien u wenst deel te nemen aan dit buffet kunt u een ‘Stamppottenkaart’ kopen via https://www.ticketkantoor.nl/shop/kcwfeestmaaltijd of scan onderstaande QR code. De verkoop van de kaarten loopt tot en met 3 oktober 2021, maar let op: VOL = VOL Er zijn een vast aantal plaatsen beschikbaar!

De tweede uitnodiging is een leuke…… Een POËZIEBIJDRAGE AAN HET KUNSTWEEKEND OUDORP Tijdens het kunstweekend Oudorp zal er ook aandacht zijn voor poëzie. Dichters zullen het pontje over het kanaal Schermereiland – Bierkade bemensen. De Alkmaarse stadsdichter Joris Brussel schrijft een speciaal gedicht voor dit evenement. Daarnaast worden bewoners uit Oudorp, zich dichter noemend of niet, van harte uitgenodigd ook een geschreven bijdrage te leveren. Het is geen “uitgesproken” wedstrijd maar er wordt door een deskundige jury een aantal gedichten of desnoods korte teksten geselecteerd die kwaliteit hebben en passen bij het gebeuren. De vorm is vrij; rijmend of verhalend moet er aangesloten worden bij het thema kunst of het bijzondere van Oudorp. De gekozen gedichten zullen worden gepubliceerd. Insturen kan tot uiterlijk 3 oktober per mail naar: kunstcultuurweekend@gmail.com Graag zien wij uw bijdrage tegemoet.

Frans van den Bosch, Projectbegeleider KCW