Vernieuwing station Alkmaar-noord

Het veertig jaar oude stationsgebouw voldoet vanaf het begin eigenlijk al niet aan normale toegankelijkheidseisen. Mensen die slecht ter been zijn, zichtproblemen hebben, of in een rolstoel zitten, hebben dit station altijd zo veel mogelijk gemeden. Dit besef leidde tot gesprekken van ProRail met de gemeente Alkmaar en de NS om de toegang tot het perron te verbeteren door liften te bouwen. Dat bleek echter een zodanig bouwkundige ingreep te worden, dat al snel werd overeengekomen het station in zijn geheel aan te pakken.

Het bouwplan

Behalve de twee glazen liften naar de perrons komen er royale perronoverkappingen met daaronder glazen wachtruimtes. De stationswinkel krijgt een nieuwe plek in de huidige fietsenstalling. Het station wordt bovendien duurzamer gemaakt. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst die ruim 90 procent van het jaarlijkse energieverbruik van dit station op zullen wekken. In het stationsgebouw en de perrontunnel komt energiezuinige ledverlichting. Het nieuwe stationsgebouw is ontworpen door architectenbureau VenhoevenCS en krijgt een lichte en moderne uitstraling. Het huidige hoofdstation in Alkmaar was de inspiratiebron voor het ontwerp van het nieuwe station.

Stand van zaken

De stationsgebouwen zijn inmiddels gesloopt en er zijn tijdelijke trappen en hellingbanen aangebracht. Ook is er een omlooproute voor voetgangers gecreëerd omdat de tunnel is afgesloten en zijn fietsrekken verplaatst. Door werkzaamheden was treinverkeer in het weekend van 5/6 september niet mogelijk, en dat zal ook in de weekenden van 21/22 november en 21/22 maart zo zijn.

Kosten

De totale kosten voor het nieuwe station worden geraamd op 4,5 miljoen euro. De gemeente draagt 500.00 euro bij. De verwachting is dat het nieuwe station in de lente van 2021 in gebruik kan worden genomen.

Fotografie: Nick Groesbeek en Paul van Berkum