Vriend van het KCW

Oudorpers, Wanneer wij in het weekend van 14,15,16 mei 2021 weer mogen, willen wij u - zoals u van ons gewend bent - een bruisend cultureel programma presenteren. Dit lukt alleen met uw hulp. Steun ons en daarmee alle beeldend kunstenaars, artiesten, gezelschappen en ensembles. Samen bieden wij hun een podium en zorgen we voor een mooi cultureel aanbod in Oudorp en omgeving. Helpt u mee? “Gelukkig hebben de meeste kunstenaars en artiesten al toegezegd om er volgend jaar weer bij te willen zijn”, aldus Frans van den Bosch, Projectbegeleider van het evenement. Door de ‘1,5 meter maatregel’ zal het organiseren van de verschillende onderdelen nog enkele nadere voorbereidingen vragen. Het zal ook extra kosten met zich meebrengen. Uw vrijgevigheid is voor ons bijzonder bemoedigend om door te gaan om Oudorp e.o. een gezellig weekend te bezorgen. Aanmelden kan via de website ( https://kunstcultuurweekend.wixsite.com/kcwoudorp/donateurs) of stuur een mailtje naar: kcwsecretariaat@gmail.com met uw naam en adresgegevens. Hartelijk dank namens het bestuur van Stichting KunstCultuurWeekend Oudorp Alleen doneren kan ook door uw bijdrage over te maken naar bankrekeningnummer: NL45 RABO 0317 2020 49 t.n.v. St. KunstCultuurWeekend Oudorp, onder vermelding van “Donatie KCW”. (Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden om het donateurschap te registreren en u op de hoogte te houden van het programma).