Eenzaamheid ouderen versterkt door corona

Eenzaamheid is van alle leeftijden maar vooral van ouderen, en wordt door corona verergerd. Zij kunnen voor vragen rondom eenzaamheid, rouw, verlies of scheiding terecht bij het Centrum voor Levensvragen voor erkende begeleiding. Twee derde van de 85-plussers is eenzaam Van de mensen in Nederlanders zegt 43% eenzaam te zijn. 10% hiervan is ernstig of zeer ernstig eenzaam. De eenzaamheid neemt toe met het ouder worden. Van de 85-plussers voelt bijna twee derde (63%) zich eenzaam. (Bron: Volksgezondheid en zorg.) “Op slot in mijn kamer” Teresa Takken, van het Centrum voor Levensvragen (CvL), merkt dat door oplopende besmettingen en aanscherping van corona-maatregelen ouderen opzien tegen de beperkingen. “Geen bezoek van kinderen, kleinkinderen niet meer kunnen knuffelen; de eenzaamheid van de eerste lock-down was heftig. De verpleging heeft geen tijd voor je en velen krijgen geen bezoek van een geestelijk verzorger. Echt oude mensen zeggen dan letterlijk: “Alsjeblieft, niet weer op slot in mijn kamer!” We zien dan ook eenzaamheidgevoelens van terminale patiënten of rouwende mensen zwaarder worden.” Geestelijke verzorging cruciaal In het begin van de corona periode zag het CvL de vraag naar ondersteuning afnemen. Marjo: “Net als bij huisartsen en ziekenhuizen meldden mensen zich minder voor begeleiding. In de lock-down werd bezoek in verzorgingshuizen aan banden gelegd en in de thuissituatie was contact beperkt mogelijk. Veel mensen dreigden in eenzaamheid te sterven. De huisartsen en de Netwerken Palliatieve Zorg pleitten er voor mensen in hun laatste levensfase geestelijke verzorging te geven. In de Tweede Kamer zijn hier vragen over gesteld. Dat zorgde ervoor dat geestelijke verzorging nu op de lijst van cruciale beroepen staat. Een terminale patiënt heeft recht op geestelijke begeleiding.” Schaamte Men schaamt zich voor eenzaamheid. Mensen gaan denken dat dit misschien aan hunzelf ligt. Dat je niet leuk of goed genoeg bent. Nieuw sociaal contact wordt dan vermeden.” Ook Teresa ziet ouderen lijden onder dit taboe. Teresa: “De generatie tachtigers en negentigers zoeken geen hulp. Zij zijn groot gebracht met: “Los het zelf op” en “Niet klagen maar dragen”. Dat was de tijdsgeest toen. Terwijl het heel normaal is om je eenzaam te voelen.” Luisteren en niet weglopen Eenzaamheid verhelpen is geen kwestie van meer contact, wel van diepere relaties. Teresa: “Mensen hebben de behoefte om gehoord en gezien te worden. Je hoeft hun problemen niet op te lossen, maar zijn geholpen als ze de problemen kunnen uiten en delen. Ik laat ze vloeken, uit de baan vliegen en God de schuld geven. Ik luister, loop nooit weg en oordeel niet. Het mooie is dat hierdoor intense ontmoetingen ontstaan. Voor contact: Centrum voor Levensvragen, 06 13956823 of info@centrumlevensvragen.nl