foto: Sabine van Erp

Buurthuis De Wachter wordt dementievriendelijk

Buurthuis De Wachter doet mee aan het initiatief om Noord-Holland Noord dementievriendelijk te maken. Steeds vaker ontvangen wij namelijk bezoekers/cursisten met dementie. Voor hen is het belangrijk dat wij én andere bedrijven die zij bezoeken, weten wat we kunnen doen om hen goed te helpen. Zodat zij zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Gedurende 2019/2020 zetten wij ons daarom in om, samen met tientallen bedrijven en organisaties, Noord-Holland Noord dementievriendelijk te maken. Groeiend aantal mensen met dementie Noord-Holland Noord telt in 2020 naar verwachting 12.200 mensen met dementie. Door de vergrijzing stijgt dit aantal tot ca. 24.500 in 2040. Zeventig procent van hen woont thuis en neemt deel aan het gewone leven. Zij bezoeken winkels, horeca, maken gebruik van het OV en komen bij ons eetcafé of cursus. We gaan dus steeds vaker mensen met dementie tegenkomen in onze organisatie. Wij vinden het erg belangrijk dat onze bezoekers zo lang mogelijk kunnen komen in ons buurthuis, desnoods met een aangepast programma. Training Onze vrijwilligers en medewerkers volgen de training ‘GOED omgaan met dementie’ zodat ze weten hoe ze bezoekers en cursisten met dementie kunnen herkennen én op een goede manier helpen. Overigens kan iedereen de gratis training ‘GOED omgaan met dementie’ van 15 minuten volgen op www.samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord. Hierop volgend volgen we samen in november een voorlichting over dementie, georganiseerd door de Gemeente Alkmaar en Geriant. Een grote groep vrijwilligers wordt hiervoor uitgenodigd. Samen zullen we casussen bespreken en elkaar informeren. Dit alles werkt mee aan een dementie vriendelijk buurthuis De Wachter.