Alkmaar maakt zich sterk voor komst Europese School

De gemeente Alkmaar mag sinds 8 april het bidbook voor de Europese School Alkmaar, die gepland is op het terrein naast het Van der Mey College, openbaar maken Een Europese school biedt onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar en geeft les aan kinderen van het personeel van instellingen van de Europese Unie, maar ook aan scholieren van buitenlandse werknemers bij bedrijven uit de regio en daarnaast aan Nederlandse kinderen die internationaal onderwijs willen volgen. Het is de bedoeling dat de school in Alkmaar de huidige Europese school in Bergen gaat vervangen. Het is spannend, Alkmaar moet het opnemen tegen Zaandam als vestigingsplaats. Uiterlijk in december 2021 besluit het ministerie van OCW welke gemeente de voorkeur heeft.

Steun vanuit de hele regio

Wethouder Paul Verbruggen is verheugd dat de gemeente eindelijk volledig naar buiten kan treden met het voorstel voor de Europese school. “We kunnen nu Alkmaarders en alle betrokkenen vertellen welke kansen de school in Alkmaar biedt en het belang van de school voor de regio benadrukken. We zijn overtuigd van de kwaliteit van ons bid, dat wordt ondersteund door gemeenten en bedrijven in de hele regio. Nu breekt de periode aan waarin de betrokken partijen een reactie op de plannen naar het ministerie kunnen sturen en daarom gaan wij onze voorstellen goed toelichten”. Bij een positief besluit voor Alkmaar zouden de plannen in 2023 of 2024 gerealiseerd kunnen zijn.