Kort nieuws Oudorp

Hortus Alkmaar: open op afspraak!

De seizoenopening van onze tuin vond dit jaar plaats op 29 april. Dat was later dan normaal vanwege de coronaperikelen in de afgelopen tijd. Deze opening werd uiteraard georganiseerd met in achtneming van de geldende coronamaatregelen.  Kinderen van de buitenschoolse opvang van Forte Kinderopvang onthulden samen met wethouder Christian Braak drie educatieve elementen in de tuin. Deze objecten zijn speciaal voor Hortus Alkmaar ontwikkeld. Door middel van vragen en opdrachtjes leren kinderen alles over bijen, waterdiertjes en bodemdiertjes.  We nodigen iedereen van harte uit samen met (klein) kinderen deze mooie en leerzame voorwerpen te komen bekijken. Over enige tijd zullen we hiervoor ook schoolklassen uitnodigen.

Daarnaast organiseren we een bijzondere educatieve activiteit samen met Forte Kinderopvang: De Tuin van de Toekomst. Dat is een heel leuk evenement om aan deel te nemen voor (klein)kinderen in de laatste week van de grote vakantie. Vanaf 1 mei ook weekenden open Door de week is de tuin geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 - 17.00 uur. Vanaf zaterdag 1 mei zijn we ook weer in de weekenden geopend van 12.00 - 17.00 uur. Maak een afspraak om de tuin te bezoeken.

Kroniek van Oudorp komt binnenkort uit

Binnen twee weken levert drukker Ron Huisman weer volle dozen met kronieken af. Het is de zestiende editie, met – hoe bestaat het – 16 verhalen over de geschiedenis van ons mooie dorp, geschreven door 12 auteurs. Elk jaar weer kunnen wij de kroniek vullen met hun herinneringen of met de resultaten van hun historisch onderzoek. Helaas kunnen wij voor de tweede jaar op rij het uitkomen van de kroniek niet vieren met een feestelijke presentatie. Onze hoop en verwachting is dat 2022 wat dat betreft een beter jaar zal zijn. Misschien is het over een paar maanden wel mogelijk onze historische wandelingen te hervatten of zelfs weer een lezing te kunnen geven. Vanaf de tweede week in juni bezorgen wij de kronieken weer bij onze donateurs thuis. Losse kronieken zijn dan te verkrijgen bij Spar De Ruijter en Vivant Margits in Oudorp. Nu al wensen wij ieder veel plezier met deze nieuwe uitgave. Stichting Historisch Oudorp U kunt ons volgen op Facebook en op de website: https://historischoudorp.nl/

Zingen met Nederpopkoor

Nederpopkoor Van Eigen Bodem is een vrij nieuw koor welke opgericht is op 1 maart 2018.  Het koor bleef klein, maar daardoor heeft iedereen wel een prima band met elkaar.  Iedereen is heel open en toegankelijk waardoor ook nieuwe leden zich direct welkom voelen.  Van Eigen Bodem repeteert in wijkcentrum De Oever in Oudorp op dinsdagavond van 20 tot 22 uur.  Helaas ligt het koor door de Corona nu al ruim een jaar stil en iedereen staat te trappelen om weer te beginnen met zingen.  We hebben dan ook het voornemen om in september weer te starten.  Uiteraard volgens de regels die op dat moment dan eventueel nog gelden.  Ons motto is, zingen maakt gelukkig, geeft energie en is het beste anti-stress middel.  Dus wil je na de zomer alle Coronastress vergeten, kom dan ook bij ons zingen. Wil je meer weten of wil je je meteen opgeven, bel dan 06-20104213, of stuur een mailtje naar Nederpopkoorvaneigenbodem@gmail.com, of reageer op de website vaneigenbodem.jouwweb.nl