2021: Hét jaar van Jaagpad Alkmaar

Zoals u wellicht al heeft vernomen of zelf heeft gezien; de voorbereidende werkzaamheden aan het project zijn gestart. Dit is echter nog niet de daadwerkelijke start van de bouwwerkzaamheden. Het zijn voorbereidingen om in het tweede kwartaal 2021 werkelijk met de bouw van 411 huur- en koopappartementen te kunnen beginnen.

Naast de benodigde inrichting van het terrein zal de start van de bouw bestaan uit het aanbrengen van de damwanden, heipalen en overige constructieve zaken. Gevolgd door het realiseren van de (half) verdiepte parkeervoorzieningen van in totaal ruim 560 parkeerplaatsen. Deze werkzaamheden zullen circa 1 jaar in beslag gaan nemen alvorens het bouwen van de appartementen zichtbaar wordt.

Wat wordt er gerealiseerd? In totaal bestaat deze 1e fase van Jaagpad uit 411 appartementen verdeeld over meerdere appartementengebouwen. Ieder appartementengebouw staat op een van de twee parkeergarages, welke plaats bieden aan in totaal ruim 560 parkeerplaatsen. Binnen het type appartementen is een ruime diversiteit in grootte, uitzicht, bezonning en daarmee ook prijsklasse. Met ruim 225 huurappartementen, voorziet Jaagpad ook in de behoefte aan huurwoningen. Het geheel wordt afgewerkt met een hoogwaardig ingericht terrein met veel groen, speel- en zitplaatsen.

Planning en fasering Zoals u zult begrijpen valt een dermate groot project niet in een keer te realiseren. Hierdoor is besloten om het project in de 1e fase op te knippen, te weten fase 1A en fase 1B. Fase 1A zal als eerste gerealiseerd worden en biedt de ruimte aan de huurwoningen. Hierop volgend zullen in fase 1B de koopwoningen worden gebouwd. Om u een indicatie van de planning te geven is een indicatieve tijdlijn opgesteld.