Alkmaar maakt zich sterk voor LHBTI’ers

Op Paarse Vrijdag, 11 december, openden wethouder Verbruggen en Meltem Bartels van MEE & de Wering het platform Veilige Haven Alkmaar.

Ook presenteren GGD Hollands Noorden en de gemeente Alkmaar de resultaten van het gezondheidspanel over LHBTI-acceptatie in Noord-Holland-Noord.

Veilige Haven Alkmaar

Veilige Haven Alkmaar steunt jonge LHBTI’ers (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of intersekse personen), als zij een omgeving hebben die hen afwijst. LHBTI’er zijn is niet in elke cultuur geaccepteerd, waardoor deze mensen in de knel kunnen komen met zichzelf of met anderen. Ondersteuning van deze bi-culturele jongeren is noodzakelijk. Zij kunnen nu terecht bij VeiligeHavenAlkmaar.nl. Veilige Haven Alkmaar helpt bij vragen over seksuele gevoelens en identiteit, is een luisterend oor, verwijst door naar samenwerkingspartners en staat LHBTI’ers bij, bijvoorbeeld in gesprekken met de omgeving. De medewerkers zijn opgeleid in het bieden van ondersteuning aan deze mensen. Zij weten ook waar welke verdere hulp geboden wordt. Samenwerkingspartners zijn onder andere GGD Hollands Noorden, COC Noord-Holland Noord, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Roze in Blauw, het politie-netwerk dat zich richt op discriminatie en geweld tegen homoseksuele mensen.

Anoniem

Meltem Bartels is een maatschappelijk werker van MEE & de Wering met LHBTI-hulpverlening als aandachtsgebied: “In je puberteit ontdek je je eigen seksualiteit, en die kan anders zijn dan wat anderen verwachten. Dan kan je je heel alleen gaan voelen. Bij Veilige Haven Alkmaar ben je welkom om te praten over seksuele gevoelens en identiteit. Dat kan ook anoniem, want we hebben beroepsgeheim. Wij denken altijd mee, vinden niets gek en weten waar je terecht kunt als het moeilijker wordt”.

Wethouder Verbruggen: “De gemeente wil dat iedereen zichzelf kan zijn en zich in onze stad veilig voelt en vrij is in doen en laten. Het mag daarbij niet uitmaken wat je sekse, gender of je seksuele geaardheid is. Toch zijn er mensen die niet zichzelf durven zijn omdat dit problemen oplevert met hun cultuur, geloof of omgeving. Als ze daar vast in dreigen te lopen, is er de Veilige Haven Alkmaar”.

Positieve houding

Uit een onderzoek van de gemeente en de GGD Hollands Noorden, blijkt dat een overweldigende meerderheid (92% – 97%) van de inwoners een positieve houding heeft ten opzichte van LHBTI. Maar ook bleek dat men het minder normaal vindt als iemand zegt transgender of intersekse persoon te zijn dan wanneer iemand lesbisch, homo of biseksueel is. Ook zegt één op de tien ondervraagden dat familie en vrienden er moeite mee hebben als diegene ervoor uit komt LHBTI’er te zijn. 18% van de ondervraagden zegt meegemaakt te hebben dat een LHBTI’er nageroepen, uitgescholden gediscrimineerd of gepest werd. Daarmee bevat het onderzoek zowel positieve punten als resultaten die de noodzaak tot het regenboogbeleid van de gemeente onderstrepen.