Kolping Boys

De bestuurscrisis

In november was het nog niet duidelijk op welke wijze de club de interne bestuurlijke problemen zou oplossen. Maar in de ledenvergadering van 17 december sloot men de gelederen weer. Afgesproken werd dat het aftredende hoofdbestuur ad interim zal blijven functioneren tot het einde van het seizoen. Wel bleef voorzitter Ab Groot bij zijn eerder genomen besluit er mee te stoppen. Deze ontwikkeling geeft de club continuïteit en de tijd om na te denken over hoe het bestuur bij de start van het nieuwe seizoen er uit zou moeten zien.

Mensen bij de club betrekken

Verder werd in de ledenvergadering een nieuw onderwerp aangesneden. Hoe vinden we voldoende mensen die zich willen inzetten voor de vele taken, activiteiten en ideeën die om actie vragen? Een groeiend probleem, omdat het aantal mensen dat zich jarenlang wil verbinden aan de club dalende is. Van veel voetballende kinderen blijken de ouders niet gauw geneigd iets voor de club te willen doen. De oplossing gaat men zoeken in het betrekken van mensen in kortlopende projecten, zo veel mogelijk een beroep doende op de specifieke kennis en kunde van iemand. De ledenvergadering steunde deze nieuwe manier van werken.

Mooie resultaten 2018

Tot slot stond het bestuur nog stil bij de positieve resultaten die in 2018 zijn behaald. Niet alleen de sportieve prestaties, maar ook feit dat het aantal leden weer groeit en inmiddels de 1100 nadert, was vermeldingswaardig. Wat de verdere “klussen” betreft sprong het gereedkomen van de grootscheepse renovatie van de kantine eruit. Een mega-operatie voor de club, die dankzij de mooie bijdragen in natura van sponsoren, op tijd en binnen de begroting gerealiseerd werd.


In 2019 hoopt men de in gang gezette aanpak van de overdekte tribune te kunnen afronden en daarna zijn de kleedkamers aan de beurt. Kortom, naast het voetbal is er nog genoeg te doen bij Kolping Boys, een van de grootste voetbalclubs van Nederland.

80-jarig bestaan

Kolping Boys is opgericht in 1939. Komende april bestaat de club dus 80 jaar. En dat gaan ze vieren. Houd de website in de gaten voor de feestelijkheden: www.kolpingboys.nl