Europese School in de wijk Oudorp?

De Europese School in Bergen is aan vernieuwing toe, maar renovatie of nieuwbouw op de huidige locatie is onhaalbaar. Het Rijk wil, mede door de komst van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar Amsterdam, nieuwe huisvesting realiseren. Onder de slogan ‘closely connected’ presenteert de gemeente Alkmaar aan de Hertog Aalbrechtweg een aantrekkelijke nieuwe locatie voor de school.

Een Europese School biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 18 jaar en is in eerste instantie opgericht voor kinderen van het personeel van Europese instellingen. De school in Bergen is nu vooral gekoppeld aan het Joint Research Centre (JRC) in Petten. De Alkmaarse nieuwe locatie (voor ongeveer 800 leerlingen) is goed bereikbaar vanuit zowel EMA als JRC.

Wethouder Paul Verbruggen

Voor de leerlingen van de Bergense school en de medewerkers van het JRC, is het van belang dat de school in de regio blijft. Aan EMA-medewerkers kunnen wij veel bieden zoals goede bereikbaarheid vanuit Amsterdam en een aantrekkelijke woonomgeving. Naast de verbinding met Europese instellingen (JRC in Petten), volgen ook kinderen van bijvoorbeeld internationale medewerkers van de datacenters uit Wieringermeer en hightech-bedrijven in Seed Valley hier hun onderwijs. Daarom doen wij alles om de school voor de regio te behouden.

Hertog Aalbrechtweg

De voorgestelde locatie, aan de Hertog Aalbrechtweg bij de Hoornse Vaart in de wijk Oudorp, biedt een mix van faciliteiten, perfecte bereikbaarheid en een veilige, aantrekkelijke omgeving voor de kinderen. De locatie ligt vlak bij het binnenkort te vernieuwen station Alkmaar-Noord en is per auto goed bereikbaar. Vanuit het historische stadscentrum is men per bus of fiets in enkele minuten bij de school. Naast de vele bestaande sportfaciliteiten in de omgeving is er ruimte voor noodzakelijke sporthallen voor de Europese School Alkmaar.

Vervolg

De gemeente Alkmaar overlegt met belanghebbende instanties. Daarna informeert men de werknemers van beide Europese instellingen en de ouders van de Europese School Bergen. Alkmaar wil overbrengen waarom deze gemeente een aantrekkelijke plaats is voor de school. Belanghebbenden, waaronder ouders en kinderen, worden uitgenodigd te participeren in het ontwikkelproces van de nieuwe locatie en mee te denken en samen te werken aan deze nieuwe Europese School Alkmaar.

Het is nog onbekend wanneer het ministerie van OCW vraagt om op basis van een programma van eisen een voorstel in te dienen. De definitieve locatiebeslissing wordt vooralsnog eind 2020 verwacht.