23 april om 20.00u - Wijkcentrum De Oever

Lezing Luchtoorlog West-Friesland


Het verloop van de luchtoorlog van 1940 tot 1945 boven de regio West-Friesland werd vooral bepaald door Vliegveld Bergen. Dit van oorsprong Nederlandse vliegveld werd door de Duitse Luftwaffe gebruikt als dag- en vooral nachtjagerbasis. Ter ondersteuning daarvan bouwden de Duitsers een grondradarstation bij Medemblik. West-Friesland werd daardoor al snel het toneel van neergeschoten geallieerde toestellen. Later in de oorlog zou de regio een belangrijke rol spelen in verband met de wapendroppingen voor het Verzet.

Tijdens de lezing wordt aandacht besteed aan deze luchtoorlogincidenten, maar ook wordt ingegaan op diverse luchtaanvallen en fotoverkenningen in deze regio.

De lezing wordt ondersteund door een grote hoeveelheid nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal.

Hans Nauta doet al meer dan 25 jaar gedetailleerd onderzoek in binnen- en buitenlandse archieven naar alle aspecten van de luchtoorlog boven Noord-Holland.


De lezing wordt georganiseerd door de Stichting Historisch Oudorp en zal plaatsvinden op 23 april om 20.00 uur in Wijkcentrum De Oever, Amstelstraat 1 Alkmaar.
De kosten zijn € 3,50 per persoon. Bent u donateur van onze stichting dan betaalt u €1,00.
Aanmelden kan via mevr. Tromp. mjtrompbos@outlook.com

Foto: staartstuk van een Amerikaanse B-17 bij Bobeldijk in 1944.

Oudorpse kronieken gedigitaliseerd

Het Regionaal Archief Alkmaar heeft ons verzocht de jaarlijkse kronieken over de geschiedenis van Oudorp te mogen digitaliseren, met het doel ze in de collectie te kunnen opnemen.

Wij werken daar graag aan mee, omdat het RAA de plek is waar deze historische informatie behoort te worden bewaard. Daarnaast is het natuurlijk prachtig de kronieken op deze wijze voor een groter publiek te ontsluiten.

Om onze begunstigers niet te benadelen, is afgesproken de laatste vijf uitgekomen kronieken niet te digitaliseren.
De jaargangen 2006 tot en met 2013 zijn nu toegankelijk. In 2019 volgt de kroniek 2014, enzovoort.

Zij zijn in te zien via:

https://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/periodicals/KVO