Goed voorbereid op de toekomst!

Als je ouder wordt, is nadenken over de toekomst belangrijk. Na het pensioen verandert er van alles, ook financieel. En met de jaren komen vaak ook de gebreken. Kunt u nog zelfstandig blijven wonen straks? Heeft u recht op een traplift? Hoe zijn de voorzieningen in uw buurt? Kan iemand op uw hond passen als u een paar dagen naar het ziekenhuis moet? Veel mensen denken er liever niet te veel over na. Toch is het verstandig dit wel te doen. Voorbereid zijn op uw mogelijke toekomstige leefsituatie, geeft rust, zekerheid en vertrouwen. Ouderenadviseurs bieden informatie, onafhankelijk advies en ondersteuning bij persoonlijke knelpunten en problemen. U kunt ook met ze in gesprek gaan als u wilt weten wat u straks misschien nodig heeft en waar u dan recht op heeft. Ingewikkelde regels We kennen in Nederland tal van ingewikkelde regels en mogelijkheden. Ouderenadviseurs weten waar u noodzakelijke hulp en ondersteuning kunt krijgen. Bijvoorbeeld sociaal-juridische hulp, praktische ondersteuning of hulp via Wmo-loket van de gemeente. Neem mevrouw B. Zij sprak een ouderenadviseur van MEE & de Wering over woonmogelijkheden voor de toekomst. B is 78 jaar oud en woont al jaren in een slecht geïsoleerd appartement, ver weg van winkels en gezondheidzorg. Mevrouw B heeft geen partner en kinderen, en ook geen familie in de buurt. Zij had zich al ingeschreven bij de woningbouwvereniging, maar kon geen woonurgentie krijgen. De ouderenadviseur ging op zoek en lette erop dat er voorzieningen zoals winkels en gezondheidszorg aanwezig moeten zijn. Uiteindelijk schreef mevrouw zich in bij een particuliere verhuurorganisatie voor een appartement bij een zorgcentrum. Zo kan ze eventueel gebruikmaken van de faciliteiten van het centrum. Maar eerst gaat mevrouw B zich daar inzetten als vrijwilliger. Zo leert ze de bewoners en de buurt alvast kennen. Weten waar ze straks gaat wonen, geeft haar rust voor de toekomst.