SCHIJNZEKERHEID

Het wonderlijke optreden van de voorman van ons landje op de klimaatconferentie in Glasgow kan niemand ontgaan zijn. Zijn gedurfde oproep “actie, actie, actie” werd gevolgd door het al even bijzondere “implementeren, implementeren, implementeren”. Moed kan hem niet ontzegd worden als je weet dat hij op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen verantwoordelijkheid draagt voor een van de slechtst presterende landen van Europa. Maar laten we eerlijk wezen, het klonk goed. Daar stond iemand de rest van de wereld de les te lezen door zichzelf te bestempelen als een doener; te “framen” in communicatietermen. Het opzetten van “een frame” wordt aangejaagd door communicatie-afdelingen en spindoctors die publieke figuren bewegen om te opereren als hun spreekbuis. Het leidt soms tot potsierlijke optredens of verklaringen en volledig uit de bocht vliegende vertolkers zoals een aangeschoten formateur, een volksvertegenwoordiger met stekkerdoos of onze actieman in Glasgow. Sommige “frames” zijn zo sterk in ons bewustzijn verankerd dat ervaringen die het tegendeel bewijzen er nauwelijks afbreuk aan doen. Denk maar eens aan de talloze verzekeringen die we afsluiten onder het motto “je weet maar nooit”. In deze tijd van het jaar hebben we er allemaal mee te maken want we worden geacht om de ziektekostenverzekering tegen het licht te houden, een overstap te overwegen of een aanvullende verzekering af te sluiten. Stel dat de bril vervangen moet worden of je plotseling wakker wordt van ondraaglijke kiespijn… Het af te sluiten pakket is altijd ruim gevuld met onnodige zaken zoals vergoeding voor kraamhulp of urineproblemen. Die krijg je erbij maar daar betaal je natuurlijk ook voor. Het eind van het liedje is meestal dat de premie of de uiteindelijke kosten hoger uitvallen dan de vergoeding. De handel in schijnzekerheid binnen de verzekeringsbranche kwam mij onder ogen in het binnenkort te verschijnen boek “De Wende”. Het is geschreven door een goede bekende van mij en gaat over een gezin dat met de gevolgen van een dramatische gebeurtenis geconfronteerd wordt. Het volgende citaat spreekt voor zich: “Te laat drong tot me door dat we te maken hadden met een verzekeraar in plaats van een liefdadigheidsinstelling. Het bracht een uitspraak van Bram, ooit zelf verzekeringsagent, in herinnering. ‘Polissen zijn bedoeld om onzekerheid te scheppen en uitkeringen te voorkomen’, zei hij meermaals.” De jaarlijkse ziekteverzekeringscarroussel biedt mogelijkheden. Bestudering van polisvoorwaarden is de moeite waard. Ga er even voor zitten en bespaar op de poliskosten. Succes ermee!

Leen