zaterdag 3 november


Natuurwerkdag Oudorperhout

De natuurwerkdag van zaterdag 3 november was een groot succes! Bijna dertig mensen namen deel aan deze werkdag. Het weer werkte goed mee en we werden ook deze keer weer hartelijk ontvangen door Piet en Corrie Tamis in hun prachtige boerderij aan de Munnikenweg voor koffie met iets lekkers.

Ook de lunch, verzorgd door Stadswer072, werd hier genuttigd.

Behalve het verzamelen van zwerfvuil, was vooral het zagen en takken slepen een flinke klus. De wilgen waren hard gegroeid en er zaten dikke takken bij, bijna zelf zo groot als een boom. De takken werden op diverse plaatsen in de Oudorperhout opgestapeld om opgehaald te kunnen worden door Stadswerk072 of om meegenomen te worden door buurtbewoners.


Deze 18e Landelijke Natuurwerkdag brak een record: in totaal 15.800 vrijwilligers deden mee in een van de deelnemende gebieden in Nederland. De vrijwilligers die deze dag in de Oudorperhout meededen waren naast vrienden en van onze stichting ook mensen uit de buurt die dit hier voor het eerst deden. Een leuke kennismaking.


Fotografie: Marjan Waltman

Stichting Oudorperhout


Veel dank aan allen die hebben meegeholpen aan het noodzakelijke onderhoud!