De wijk Oudorp in cijfers

De wijk Oudorp in cijfers

De naam Oudorp wordt 2 keer gebruikt. Ten eerste voor de woonplaats Oudorp en ten tweede voor de wijk Oudorp. De wijk Oudorp omvat het grondgebied van de voormalige gemeente + de buurten Schermereiland en Rekerbuurt

We wonen lekker in de wijk Oudorp, een van de mooiste- zo niet dé mooiste - wijken van de stad Alkmaar. Ook een wijk met variatie. Veel groen en water, goede voorzieningen, prima woonbuurten, hoogbouw en laagbouw, oude monumenten en moderne woningen, bedrijvigheid en stille plekjes.

Zeker de mensen die hier zijn geboren, of lang geleden hier zijn komen wonen, kennen de wijk en de mensen. Toch is nog wel iets aan feitenkennis toe te voegen. Dat blijkt als je op het internet een beetje rondneust en dingen te weten komt waar je normaal niet zo bij stilstaat.

Wist u bijvoorbeeld dat de wijk Oudorp een oppervlakte heeft van 636 hectare, waarvan 586 land en 50 water (100 hectare is 1 km2)? En dat op 1 januari 2019 daar 13.675 personen woonden in 6.175 huishoudens?

Gemiddeld bestaat een huishouden dus uit 2,2 personen. Het aantal inwoners van de wijk is in de laatste 7 jaar gegroeid met 870 personen. In 2013 ging het om 12.805 inwoners en in 2019 waren er 13.675. Dat is een groei van 6%. De verdeling naar leeftijdsgroepen wijkt bijna niet af van wat we in heel Nederland zien. Zie de tabel. Wel is duidelijk dat de oude kern van Oudorp van dat patroon afwijkt. Maar liefst 32% is daar ouder dan 65 jaar, en er is vooral een “tekort” aan 25 tot 45 jarigen.

Gasverbruik van woningen

Ook een interessant onderwerp, gezien het streven het gebruik van aardgas terug te dringen. In 2018 gebruikten de 6053 woningen in Oudorp gemiddeld 1250 kubieke meter per jaar. Dat is ietsje minder dan het gemiddelde van Nederland, dat ligt op 1270 kuub. De oude kern van Oudorp schiet er bovenuit met 1660 m3. Een fors verschil dat voornamelijk wordt veroorzaakt door het hogere percentage eengezinswoningen in het oude dorp. De buurt die erg gunstig afsteekt is het Schermereiland/De Omval. In 2018 verbruikte men daar gemiddeld 900 kuub per jaar. Ook dat heeft zijn redenen. Er zijn veel appartementen gebouwd in de laatste jaren en deze hebben een lager gasverbruik dan eengezinswoningen. Bovendien worden deze appartementen verwarmd via het warmtenet van de Huisvuilcentrale en kookt men elektrisch.

Wordt vervolgd Nieuwsgierig geworden door deze getallen gaat de redactie op jacht naar meer cijfers. U hoort nog van ons.