Nieuwe huurwoningen op plek garageboxen Waal- en Maasstraat in Alkmaar

Kennemer Wonen onderzoekt de mogelijkheid om op de plek van de garageboxen aan de Waal- en Maasstraat 20 huurwoningen te bouwen. Na de renovatie en verduurzaming van de in totaal 280 portiekflats wil Kennemer Wonen ook de garageboxen meenemen in de opwaardering van de wijk.

“Wij vinden het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen in hun woning en betaalbaar wonen. Net zo belangrijk is het dat er voldoende huurwoningen beschikbaar komen. Er is een groot woningtekort en behoefte aan (kleinere) toegankelijke woningen. Wij denken met dit plan hier invulling aan te geven.” aldus Michiel van Baarsen, manager Vastgoed bij Kennemer Wonen.

Schetsontwerp

Op dit moment is er een schets klaar met een eerste ontwerp. Elk garageblok wordt vervangen door vier woningen. Uitgangspunt is dat het bouwvolume van de nieuwe woningen niet groter is dan het volume van de bestaande stroken garageboxen. De ingang van de woningen ligt aan de straatzijde en zij hebben een privézitje aan de binnentuin. Qua architectuur sluiten de woningen aan op de gerenoveerde portiekflats. De woningen, die een oppervlakte hebben van 55 tot 60 m2, zijn geschikt voor meerdere doelgroepen, van jong tot oud. De gemeente Alkmaar heeft toestemming gegeven de mogelijkheden verder te onderzoeken. Samen met de gemeente denkt Kennemer Wonen ook na over een aanpak van de parkeergebieden tussen de portiekflats.

Betrekken omwonenden

Bij de planontwikkeling wil Kennemer Wonen de omwonenden om hun mening vragen. Het idee was om hen uit te nodigen voor een inloopbijeenkomst in het wijkcentrum. Helaas kon dat door het coronavirus niet doorgaan. Zij krijgen daarom per brief schetsen van het ontwerp. De buurtbewoners weten het beste waar wij rekening mee moeten houden. Opmerkingen en suggesties zijn daarom van harte welkom. Over eventuele aanpassingen worden omwonenden in september geïnformeerd.

Informeren garagehuurders

Alle huurders van de garageboxen zijn geïnformeerd over de plannen. Zij krijgen voorrang bij het huren van lege garageboxen van Kennemer Wonen in de omgeving.