Vrijwilligers aan het werk in de moestuin

Het Groene Hart van Oudorp komt tot wasdom

1573 mag dan een belangrijk jaar zijn geweest voor Alkmaar, voor Oudorp is 2020 belangrijk. De doelstellingen van de Vereniging Groene Hart Oudorp zijn bereikt en ons buurtpark is een feit. Victorie dus!

Groen...

Wij kijken terug op het afgelopen jaar en wel op het aspect GROEN. Het buurtparkje staat er goed bij. Kinderen genieten van de speeltoestellen onder het toeziend oog van een ouder, voetbalteams nemen elkaar de maat en atletische figuren bestormen het trimparcours, zomaar op een doordeweekse dag.

Begin 2020 zag het park er troosteloos uit. In februari was een deel voor de zoveelste keer ondergelopen als gevolg van flinke regenbuien. In overleg met Stadswerk072 is besloten het terrein plaatselijk te verhogen, drainage aan te leggen en grondverbetering toe te passen. Het moest eerst erger worden voordat verbetering ontstond. Modderpoelen, stalen rijplaten, zandhopen en tractoren. Maar een paar maanden later staat er op die plek een kabelbaan te pronken. Een fantastisch resultaat.

Voetpaden zijn structureel verbeterd en speel- en trimtoestellen zijn aangebracht. Woekerende bramenstruiken zijn teruggedrongen en de pluktuin is op een hoger plan gebracht. Hulde aan Stadswerk072. De schade door droogte vorig jaar is hersteld door nieuwe aanplant. Ook is een beregeningssysteem aangebracht en voor het beregenen is een aggregaat gekocht. Die is ook te gebruiken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld bij acties van Oudorp Events

De werkgroep groen

Wie gaan er schuil achter dit huzarenstukje? Geen kaboutertjes: het gaat niet vanzelf. Nee, het is de Werkgroep Groen die dit heeft gepresteerd. De groep, bestaande uit 27 vrijwilligers steekt regelmatig de handen uit de mouwen. Creatieve talenten met groene vingers, onder de bezielende leiding van Willem Riepma (1953). Wim verdient een pluim voor zijn inzet en onuitputtelijke energie. Hij is een optimist pur sang. Zit iets tegen? Zijn motto is altijd: kijk even achterom en zie wat we al hebben bereikt.

Willem Riepma

Henk Koning

Om de 2 weken op woensdagavond om 18:30 uur komt de Werkgroep Groen bijeen. Er wordt geschoffeld, gewied, gras-gemaaid, planten water gegeven en kleine klusjes verricht. Op die avond is professioneel gereedschap altijd aanwezig. Om 20:00 uur is er koffie en een kwartiertje later wordt er opgeruimd en is er een berg werk verzet. Wij zien regelmatig de jeugd aan het werk evenals senioren. Henk Koning is een fan van het Groene Hart, altijd goed geluimd, neemt altijd een rugzak vol humor mee en schroomt niet zijn handen uit de mouwen te steken. Extra hulp is altijd welkom. U kunt zich aanmelden via onze website.

In het afgelopen jaar was het soms te droog en soms te nat met gevolgen voor de pluktuin en voor de moestuin. “Niet omkijken” zegt Wim……”schouders eronder”. Samen met enkele vrijwilligers werden er moestuinbakken gemaakt, de grond opgehoogd en een beregeningsinstallatie aangelegd. Met mooi resultaat. De tuinen zien er veel fraaier uit dan vorig jaar en er is veel bijgeplant, waaronder honderden bollen die in het voorjaar al hebben gebloeid.

Wie zaait zal oogsten, geldt ook in het Groene Hart. De eerste resultaten zijn er: tientallen fruit gevende planten, kruiden en mooie bloemen waar iedereen van kan genieten. De ware oogst is natuurlijk dat jong en oud gebruik maakt van het park. Iedereen helpt mee, iedereen kan elkaar hier ontmoeten en samen genieten. In een volgend artikel zoomen wij in op het werk van de werkgroep Sport en Spel.