Foto: Gerd Altmann Pixabay

FLEXIT

De afgelopen maanden loop ik dagelijks Corona-rondjes om vetrollen voor te zijn. Favoriet is de ronde via Schermer- en Huygendijk, eindigend tussen weidevogels en molens in de onovertroffen Oudorperpolder. Dagelijkse ontmoetingen met een zwanengezin vormden een hoogtepunt. Ik heb ze gevolgd via nestelen langs het wandelpad, broedsel en de zes jongen die daaruit voortkwamen. Ik heb al eerder gemeld dat ik tijdens wandelingen vaak verdwaal in het doolhof van de actualiteit. Een dwaaltuin omdat feiten worden weggezet als ook maar een mening en waarin uitkomsten van onderzoek pas acceptabel zijn als de eigen mening wordt bevestigd. Een labyrint vol met complotdenkers die ons om de oren slaan met alternatieve feiten. Soms laat ik me meevoeren in hun fantasieën. Van knap geknutselde bewijsvoering die aantoont dat de aarde plat is en er nooit iemand op de maan heeft gestaan gaat tenslotte iets aanlokkelijks uit. De gedachte dat het kan kloppen is spectaculair en leidt tot het zelf verzinnen van feiten die het onderschrijven. De enige zekerheid is dat je weet dat je bestaat omdat je denkt. Dat zegt de filosoof Descartes. Het idee dat niets zeker is en er geen waarheden zijn behalve de eigen gedachten bestaat dus al eeuwen. Als huis-, tuin- en keukenfilosoof voeg ik daaraan toe dat gedachten voortkomen uit feiten en wat je daarvan vindt mag je zelf weten. Het wordt pas vervelend als die persoonlijke gedachten als nieuwe waarheden opgedrongen worden. Zo is er iemand die zijn gedachten op de fietspaden in en rond de polder presenteert. Her en der lees ik “Stop 5G”, “Nexit” of “Stop de lockdown”. Ik weet niet hoe het anderen vergaat maar ik erger me er mateloos aan. Niet omdat ik de tekst afwijs, maar vooral vanwege de brute mateloosheid. Te vaak en overal word ik lastig gevallen met meningen bedoeld om te overtuigen. De Oudorper straatartiest bevuilt met zijn of haar mening bovendien het asfalt wat straks weer op onze kosten moet worden verwijderd. Zonde dat dat nog steeds niet is gebeurd trouwens. Door gedachten onder woorden te brengen en door gelijktijdig ruimte te bieden voor gedachten van een ander worden nieuwe ideeën geboren. Volg me nog even, ik ben er bijna. Buigzaamheid is een van de voorwaarden voor een prettig leven. Meningen verpakt als waarheden missen dat. Ze voeden conflicten en blokkeren vooruitgang. Het toelaten van andere gedachten verlangt onze vroeger zo geroemde tolerantie. Flexit dus mensen!

Leen