Lente in de Oudorperhout

Voorzichtig verschijnt een groene waas aan de bomen. De kleur die moed geeft en perspectief. Het grijs-grauwe maakt plaats voor een uitbundiger kleurenpalet, waarin de (weide)vogels zullen figureren. Hun komst is voorbereid: samen met Stadswerk072 zijn buizen weer waterdoorgankelijk gemaakt, zijn de greppels gefreesd en is het land gemaaid. Alles met als doel voor de weidevogels een voedzaam en veilig broedgebied te creëren. Stadswerk houdt de pomp, die vorig jaar ook dienstdeed, achter de hand. Hopelijk wordt het broedsucces groter dan in 2020. De samenwerking met Stadswerk is inmiddels geïntensiveerd en verbeterd naar een constructieve en respectvolle werkrelatie. Wij maken gedurende het broedseizoen om de 2 weken gezamenlijk een ronde om de mate van de vereiste plas-dras in de feitelijke broedgebiedjes te monitoren. Zo zal aan het einde van het seizoen een evaluatie plaatsvinden en worden actie-/verbeterpunten opgesteld ten behoeve van het broedseizoen 2022.

10-jarig bestaan

Onze Stichting bestaat deze maand 10 jaar. We hebben de Oudorperhout in die jaren als uniek natuur- en recreatiegebied meer bekendheid gegeven. Dat konden we doen met de steun van onze donateurs. Wij zullen ons ook in de komende jaren inzetten om de Oudorperhout als een uniek natuur- en recreatiegebied te behouden. Helaas gaan festiviteiten ter ere van ons tweede lustrum dit jaar niet door. Later in de tijd proberen we alsnog hier aandacht aan te besteden, passend bij de omstandigheden. Excursies en nieuwsbrieven Zodra het kan en mag organiseren we weer excursies. We nemen je mee de Oudorperhout in om de verhalen te vertellen van vroeger en nu. We houden iedereen op de hoogte via onze website, Facebook, Instagram en via Oudorpertijden. Ook versturen wij regelmatig een e-mail nieuwsbrief. Hierin staan onze activiteiten vermeld. Aanmelden kan op onze website: https://stichtingoudorperhout.nl/

Rommel opruimen

Ook de rommelopruimploeg van Marga Ott heeft wat langer stil gezeten. Maar op zaterdag 13 maart zijn de vrijwilligers in groepjes van twee, weer gestart. Er is het nodige opgehaald en de Oudorperhout ziet er weer netjes en opgeruimd uit. We hopen dat we binnenkort weer gezamenlijk kunnen starten. Dan sluiten we af met een kopje koffie en iets lekkers om dat te vieren! Stadswerk072 heeft een app waarmee je eenvoudig meldingen kunt indienen over gebreken in de buurt. Bijvoorbeeld wanneer een prullenbak vol is, of een bankje in de Oudorperhout kapot is. De app is zowel voor IOS als voor Android beschikbaar.

foto rommel en fiets: Paul van Berkum Foto Vliegende eenden (indexpagina): Thije de Jong