Kort nieuws Oudorp

Opbrengst collecte stichting het Gehandicapte Kind in de wijk Oudorp

Van 9 t/m 14 november 2020 hebben vrijwilligers in de wijk Oudorp gecollecteerd voor stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK). 10 collectanten gingen langs de deuren of collecteerden digitaal en haalden samen 890,71 euro op. Landelijk is een recordbedrag opgehaald van wel 922.830 euro.     De nood is hoog  Dit was nooit gelukt zonder de hulp van vele (digitale) collectanten, projectpartners die volop meehielpen en alle gulle gevers. Iedereen voelde de noodzaak om er juist nú te zijn voor kinderen met een handicap. Want nog meer dan anders verkeren zij in een isolement. Het Gehandicapte Kind bedankt iedereen voor zijn geweldige bijdrage.    Samen opgroeien  Met dit geld steunt het Gehandicapte Kind projecten op het gebied van samen spelen, sporten en leren voor kinderen met een handicap. Bijvoorbeeld door speeltuinen toegankelijk te maken, sporten als Race Running en Framevoetbal te introduceren en Samen naar School klassen op te richten binnen de basisschool in de buurt. Zo zorgt de stichting ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar ontmoeten en leren kennen.    Meehelpen  Wilt u in 2021 ook collecteren? En woont u in de wijk Oudorp, neem dan contact op met de coördinator van de wijk Oudorp, Marilou Treurniet, u kunt een mail sturen naar mariloutreurniet@gmail.com . Heeft u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u een bijdrage doen? SMS dan VRIENDJES naar 4333 en geef eenmalig 3 euro of geef via www.gehandicaptekind.nl.