Natuurwerkdag Oudorperhout

2 maart 2019

Op 2 maart organiseerde Stichting Oudorperhout weer een natuurwerkdag in de Oudorperhout. Een groep enthousiaste vrijwilligers verzamelden zich ’s ochtends in de Molen D, langs de Hoornsevaart. Deze unieke locatie met uitzicht op de prachtige omgeving en de hartelijke ontvangst door de molenaar en zijn vrouw gaf de start van de dag extra sfeer.

Na de ontvangst met een heerlijk kopje koffie, thee en een lekkere koek, trok iedereen met de door Stadswerk072 geleverde gereedschappen de Oudorperhout in om de handen weer lekker uit de mouwen te steken.

Het weer was geweldig en de motivatie uitstekend. Door het ene groepje werden de wilgen in de omgeving van de monumentale Munnikenweg geknot, om het karakteristieke beeld van deze oeroude verbindingsweg in stand te houden. Er werden ook een aantal dikke takken tussen de oudere wilgen geplant, zodat die takken tot nieuwe knotwilgen kunnen uitgroeien.


Een andere groep ging op pad om een hoop gemaaid riet langs de waterkant van het Nieuwburgpad te verwijderen. Het was achtergelaten na de maaiwerkzaamheden in de maand ervoor. Het zware werk is essentieel om onder andere de rietorchis ook dit jaar weer prachtig te laten bloeien en voor een aantrekkelijke omgeving voor insecten te zorgen.


Door een derde groep werd een hoop vuil in het stadspark opgeruimd. De afgedankte blikjes, lege wijnpakken en enig ander grofvuil worden regelmatig door de Stichting verwijderd om milieuvervuiling tegen te gaan en letsel aan alle dieren in de Oudorperhout te voorkomen.

Tussen de werkzaamheden door werd de vrijwilligers een geweldige lunch aangeboden door Stadswerk072 en ook door onze gastvrouw in Molen D.


Ook deze natuurwerkdag was weer een groot succes. Het voelt goed om met alle vrijwilligers nuttig werk te verrichten in dit unieke stukje natuur en zo te zorgen voor een prettige omgeving voor mens en dier. Wij zijn daarom ook dankbaar voor de waardering die we gedurende de dag hebben gekregen.

Fotografie Paul van Berkum