Wijkgerichte ondersteuning, zorg en hulp dichtbij huis

De wijkcentra zijn vanzelfsprekende trefpunten in de wijk. Buurtbewoners ontmoeten elkaar, vergroten hun netwerk en kunnen en willen wat voor elkaar betekenen als dat nodig is. Mensen lopen makkelijk binnen bij een wijkcentrum. De medewerkers zijn er toegankelijk en vertrouwd en er is allerlei kennis en informatie aanwezig

Zorg en hulp dichtbij huis

Dat maakt dat de centra prima partners zijn binnen de uitvoering van zorg, ondersteuning en hulp (WMO) in een wijk. Zij zijn dicht bij huis voor de bewoners in de wijk, laagdrempelig en deskundig op hun niveau. Ze zijn in staat de brug te slaan tussen de wijkbewoners en de reguliere zorg- en hulpverleningsorganisaties. En zij hebben de tijd zich te bekommeren om de buurtbewoners die vragen hebben of hulp zoeken, met een speciaal oog en oor voor de kwetsbare mensen. Dat zijn veelal, maar niet altijd, de ouderen in onze samenleving. Hiervoor zetten de centra hun medewerkers en vrijwilligers in. Zij faciliteren, ontwikkelen, werken samen, signaleren, adviseren en bieden diensten en trainingen aan. Met het project Koploper Cliëntondersteuning, waarmee gemeente Alkmaar in 2019 van start gaat willen de wijkcentra deze functie verstevigen.

Partners in de wijk

De wijkcentra investeren intensief in partnerschap, bijvoorbeeld met de gemeente Alkmaar op het gebied van het Wmo-beleid. Maar ook met zorgpartijen, hulpverleningsorganisaties en verenigingen en organisaties uit de wijk. Ook sluiten ze aan bij ontwikkelingen in de samenleving waarop zij voortdurend proberen te anticiperen. Zo kunnen bewoners bijvoorbeeld bij steeds meer wijkcentra terecht met hun AlkmaarPas of wordt er inloop georganiseerd over financiën (belasting, schuld), etc. De centra zijn bereid in de komende jaren een groeiende bijdrage leveren aan zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Het zou zelfs een (financiële) verschuiving kunnen betekenen van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen.

De kracht van de buurt

Door het inzetten van het netwerk van bewoners en organisaties beschikken de meeste wijkcentra over een collectie expertises en vaardigheden in de buurt. Deze wordt benut voor allerlei hulpvragen.

Zo kan de individuele bewoner precies dát steuntje in de rug krijgen dat het beste bij hem of haar past.

‘Iedereen kan terecht bij Voor Mekaar.’

In de wijk Oudorp is Voor Mekaar ontwikkeld. Voor Mekaar is een laagdrempelig gratis informatiepunt voor de inwoners van Oudorp. Hier kan jong en oud terecht met allerlei vragen op het gebied van welzijn, zorg, voorzieningen en sociale wet- en regelgeving. Bewoners behoeven van tevoren niet te bedenken bij wie ze met hun vraag moeten zijn. Zij kunnen gewoon naar het wijkcentrum lopen en worden geholpen door getrainde vrijwilligers. Maar liefst 70% van de vragen kunnen door de vrijwilligers worden beantwoord. En als de oplossing om de inzet van professionals vraagt, wordt dat ook geregeld.

Samenwerking

Het team Voor Mekaar Oudorp is een samenwerking en bestaat uit vrijwilligers en professionals van

  • Wijkcentrum De Oever
  • buurthuis De Wachter
  • Mee & De Wering
  • WonenPlus Alkmaar
  • Humanitas.

Verder werkt Voor Mekaar Oudorp nauw samen met huisartsen (Welzijn op Recept) en Uw Compaan, een tablet voor ouderen. Voor Mekaar zet in op de kracht van de buurt en hun netwerk. Er zijn 15 vrijwilligers actief en er zijn circa 550 hulpvragen per jaar.

Welzijn op recept

In wijkcentrum Thuis in Overdie is er een samenwerking ontwikkeld met de huisarts. Bij sommige klachten kan de huisarts een 'welzijnsrecept' uitschrijven.

Met een medewerkster van het wijkcentrum gaat de klant op zoek naar een passende activiteit of invulling van de dag, gericht op klachtenvermindering.

Hulp om de Hoek in de Binnenstad

Een voorbeeld van kleinschalige, georganiseerde burenhulp is Hulp om de Hoek (HodH), in hartje binnenstad. Onder het motto ‘voor buren, door buren’ worden er allerlei kleine klussen in en om huis gedaan voor buurtbewoners die dit zelf (even) niet kunnen. Ook worden vrijwilligers ingezet voor samen wandelen, gezelschap of (samen) boodschappen doen. De buurtbewoners kunnen binnenlopen bij ontmoetingscentrum De Sociëteit en terecht voor een praatje, vragen en advies. Gemiddeld zijn er zo’n 60 hulpvragen per jaar en zijn er zo’n achttien vrijwilligers beschikbaar. De Hulp om de Hoek-werkgroep profiteert van een groot netwerk van mensen, die graag wat voor hun buren doen. De medewerkers van HodH investeren in een goede band met diverse hulpverlenings- en zorgorganisaties voor vraagbaak, vangnet of doorverwijzing.

De Max-mobiel in de wijken

De gemeente Alkmaar heeft in 2018 en 2019 de Max-mobielen gefinancierd. De Max-mobiel is een kleine elektrisch auto, die ervoor zorgt dat mensen mobiel kunnen blijven. De wijkcentra werven vrijwilligers die worden getraind als chauffeur en medewerkers van de wijkcentra regelen alle organisatie die erbij komt kijken.

De Max Mobiel wordt gebruikt voor korte ritjes door Alkmaar (stad), voor een bezoek aan een arts, de kapper, familie of een winkeltje. In sommige wijken is het een groot succes. Het jaar 2019 wordt benut om de mogelijkheden voor een structurele voortgang te onderzoeken en waarborgen.

De Max Mobiel

Via De Hofstaete 072 562 4521 | Telefoon 072-5624521 | E-mail maxmobielalkmaarnoord@gmail.com | 1 dag vooraf reserveren Wijkcentrum De Oever (Oudorp) | Telefoon 072 511 7311 | E-mail maxmobiel@de-oever.nl Buurtcentrum De Blauwe Boom (Hoefplan) | Telefoon 06 1934 9621 Ontmoetingscentrum Wijkwaard (Huiswaard) | Telefoon 072 750 4536 Buurtcentrum Overdie Ontmoet | Telefoon 072 540 2499 Wijkcentrum Overdie | Telefoon 072 540 2499