Vrijwilligers: het cement van onze samenleving

In de wijkcentra zijn ruim 700 vrijwillig(st)ers werkzaam. Iedereen kan en mag meedoen. Er is plaats voor een grote diversiteit aan mensen, met uiteenlopende achtergronden. Voor mensen die zich wekelijks willen inzetten of voor mensen die af en toe hun tijd willen steken in een project of klus. Zonder vrijwilligers zijn er geen wijkcentra in Alkmaar en wordt er geen uitvoering gegeven aan gemeentelijk beleid. Beiden draaien op de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk draagt bij aan de kwaliteit van leven voor bewoners en aan de sociale samenhang in de wijken. Bovendien bespaart het de samenleving een enorme kostenpost.

Begeleiding, aandacht en opleiding

Medewerkers van de wijkcentra zorgen voor de begeleiding van de vrijwilligers. Ze zorgen voor samenhang in de groep, voor individuele opvang en begeleiding naar een gewenst doel, bijvoorbeeld betaald werk of herstel van een burn-out. De medewerkers zorgen ook voor vrijwilligerswerk ‘op maat’, de werkzaamheden sluiten aan bij de wensen en mogelijkheden van de vrijwillig(st)er. In de wijkcentra is er tijd en aandacht voor ieders persoonlijk verhaal en ontwikkeling.

Arbeidsparticipatie

BO’s bieden ruimte voor arbeidsparticipatie. Bijvoorbeeld door het creëren van werkplekken voor mensen met een beperking, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of die vanuit hun uitkering een tegenprestatie leveren. BO’s blijken een laagdrempelige plek voor dergelijke participatietrajecten. Dergelijke trajecten vragen om zorgvuldige begeleiding, een van de aandachtspunten voor de komende tijd.

Investeren in deskundigheid van medewerkers

Met name bij WMO-activiteiten, die de laatste jaren toenemen in de wijkcentra, worden er hogere eisen gesteld aan vrijwilligers én medewerkers. Training en opleidingen zijn dan onmisbaar. In samenwerking met onder andere de VCRA en de gemeente investeren de wijkcentra in de deskundigheid van vrijwilligers en beroepskrachten

Wat kan vrijwilligerswerk betekenen?

Vrijwilligerswerk is van grote waarde voor de Alkmaarse wijken en wijkcentra. Maar ook voor de individuele wijkbewoner kan vrijwillige inzet veel betekenen. Wat de drijfveer is om vrijwilligerswerk te doen en welke waarde het vrijwilligerswerk heeft, verschilt natuurlijk per persoon. Maar dát vrijwilligerswerk van grote waarde is en veel betekent voor anderen, voor de samenleving én voor de vrijwilliger zelf, blijkt in de Alkmaarse buurt- en wijkcentra elke dag weer.