Ouderen doen ertoe in de wijk

In Alkmaar wonen op dit moment meer dan 20.000 mensen die ouder zijn dan 65 jaar en die leeftijdsgroep neemt de komende jaren toe. De wijkcentra sluiten aan bij deze ontwikkeling in de samenleving. En dat doen zij graag in samenwerking met de gemeente Alkmaar en met gespecialiseerde organisaties en vrijwilligers uit de wijk.

Vitale ouderen dragen hun steentje bij

Wijkbewoners vanaf ca. 55 jaar vormen in bijna alle wijken de grootste doelgroep voor de wijk- en buurtcentra. Betrokken zijn bij, bijdragen aan de samenleving en een zinvolle dagbesteding zijn belangrijke behoeften, óók van ouderen. De wijkcentra benutten graag de ervaringen en krachten van de oudere wijkbewoners. Ze zijn dan ook terug te vinden in alle geledingen: in het bestuur, in de keuken of als begeleider op de leerwerkplaats. En natuurlijk doen de ouderen mee als deelnemers aan een scala van activiteiten die in elke wijk worden aangeboden vanuit de centra.

Praktijkvoorbeelden, voor én door ouderen

  • Gouden Dagen in De Hofstaete: een gevarieerd programma
  • SeniorWeb Alkmaar vanuit De Rekere: ouderen maken ouderen wegwijs in de digitale wereld.
  • Het Geheugen van de Binnenstad: uitwisseling van verhalen over en foto’s van vroeger. De werkgroep bestaat uit 55-plussers die hiervoor graag hun kennis en kunde inzetten.
  • Zondagmiddagcafé in De Alkenhorst, een fijne ontmoetingsplek om samen spelletjes te doen, krantje te lezen of ene kopje koffie
  • Koffieochtend Samen 55 in De Mare Nostrum
  • Dag & Dauw Oudorp in Sociaal & Cultureel Wijkcentrum De Oever

Voortdurend ontwikkelen van passend aanbod

Naarmate de leeftijd vordert, is het aanbod in de wijkcentra meer gericht op toenemende kwetsbaarheid. Er kan sprake zijn van lichamelijke en geestelijke kwetsbaarheid, omgaan met het verlies van een partner, verkleining van de sociale omgeving of afname van de eigen mobiliteit. De centra zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van hierop aangepaste activiteiten en het organiseren van gewenste hulp en ondersteuning van -kwetsbare- ouderen. Aansluitend bij het beleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Met hun programma’s proberen de wijkcentra ook de scherpe kantjes weg te nemen, die kunnen ontstaan als gevolgen van het ouder worden.

Bijdragen aan het verlichten van eenzaamheid

Hoe ouder mensen zijn hoe hoger de percentages van eenzaamheidsgevoelens uitvallen. Uitgaande van de landelijke percentages voelen ca. vijfduizend ouderen in Alkmaar zich eenzaam. Zij hebben minder contacten dan ze wensen of missen een vertrouwd persoon in hun leven.

Contact op maat

Deelname aan ontmoetingsactiviteiten kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Daar zetten alle wijkcentra op in met een breed activiteitenpakket. Maar in veel gevallen is er meer nodig. Hiervoor werken de wijkcentra samen met andere organisaties, zoals Geriant, Mantelzorgcentrum en Wonen Plus.

Vanuit de Alkenhorst is bijvoorbeeld

het project ‘Contact op maat’ gestart, gericht op het ondersteunen van eenzame mensen van 65 jaar en ouder.

Dementievriendelijke wijkcentra

Samen met de gemeente Alkmaar en specialistische organisaties wordt sinds 2018 gewerkt aan het ontwikkelen van dementievriendelijke wijkcentra. Geriant ondersteunt de centra bijvoorbeeld met een deskundigheidsbevorderingsprogramma voor medewerkers, gericht op de praktijk van de wijkcentra. Ook fungeren die organisaties als vraagbaak en vangnet voor de wijkcentra.

Knooppunt dementie omarmd door de wijkcentra

Naarmate men ouder wordt, ziet men vaker door de bomen het bos niet meer. Dat kan gelden voor mensen met (beginnende) dementie, maar ook voor hun mantelzorgers. Wijkbewoners kunnen binnenlopen bij het Knooppunt Dementie, dat zich met een inloop voor informatie&advies heeft gevestigd in een aantal wijkcentra, geografisch verspreid over de stad.

Dagbesteding in de wijk

In wijkcentrum Daalmeer komen wijkbewoners met geheugenproblemen bij elkaar aan de Tovertafel.

De tovertafel is een interactief spel gemaakt voor mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. De tafel reageert op bewegingen van handen, maar ook op voorwerpen zoals een poetsdoekje of vliegenmepper. Het gaat er niet om wie het beste is, maar om de ervaring.