Informatie over de Locaties

Ontmoetingscentrum De Rietschoot

T: 072 – 561 55 95 M: info@rietschoot.nl

Wijkcentrum Daalmeer

T: +31725617618

M: info@wijkcentrumdaalmeer.org

Ondersteunende beroepskracht(en)

Lynn Goesinne en Amber Supèr sociaalpedagogischwerk@gmail.com | 072 - 561 76 18

Ontmoetingscentrum Wijkwaard

T: 072 - 750 45 36

M: info@wijkwaard.nl

Wijkcentrum De Oever

T: 072 - 5117311

M: receptie@de-oever.nl

Ondersteunende beroepskracht(en)

Janneke Goudsblom: scw@de-oever.nl/ 072 51 17 311 Voor Mekaar Oudorp (De Oever en De Wachter): Deborah Zee 072 51 17 311 | scwvm@de-oever.nl

Ontmoetingscentrum De Sociëteit

T: 072 5114715

M: societeit@binnenstadscentrum.nl

Ondersteunende beroepskracht(en)

Tanja Schermerhorn: scwsocieteit@binnenstadscentrum.nl

072 511 47 15 / (06 18 61 08 08)

Ontmoetingsplaats De Blekerij

T: 072 5157016

Ontmoetingscentrum Zuid-West

T: (06) 49 13 49 79

M: bloemwijk@hotmail.com

Huis vd wijk Alkenhorst

T: 072-303 00 90 M: info@dealkenhorst.nl

Wijkcentrum Overdie

T: 072-5402499

M: info@thuisinoverdie.nl

Ondersteunende beroepskracht(en)

Houriya Abbou: Houriya-scw@thuisinoverdie.nl T: 072 54 02 499 (06 45 00 35 33)

Wijksteunpunt De Hofstaete

T: De Hofstaete: 072 562 45 21

M: info@rietschoot.nl

Ondersteunende beroepskracht(en)

Evalien Krop: wspdehofstaete@gmail.com 072 562 45 21

Bewonersonderneming Mare Nostrum

T: 072 56 22 100 M: info@wcmn.nl

Ondersteunende beroepskracht(en)

Halima Ourhris 06 20 28 52 21 | scw@wcmn.nl

Buurthuis De Wachter

T: 072 - 5125595

M: info@het-schermereiland.nl

Ondersteunende beroepskracht(en)

Monique Verwijmeren: scw@buurthuisdewachter.nl | 072-51 25 595 / 06 23 78 50 05

Wijkcentrum de Eenhoorn

M: info@binnenstadscentrum.nl

T: 072 - 511 75 78

Ondersteunende beroepskracht(en)

Kevin Korthagen: scw@binnenstadscentrum.nl 072 51 17 578 / 06 54 95 56 72

Buurthuis OudOverdie

T: 072-5403388

M: info@buurthuisoudoverdie.nl

Ondersteunende beroepskracht(en)

Edwin Speets info@buurhtuisoudoverdie.nl

072 - 540 33 88

De Blauwe Boom

T: 072-51 19 921 en 072-88 84 031

M: info@blauweboom.nl of via contactformulier

Activiteitencentrum het Vlijthof T: 072-8447652

M: hetvlijthof@upcmail.nl