Een goede start in de wijk

De wijkcentra zijn er voor alle wijkbewoners, dus ook voor kinderen en jongeren. Een goede start in het leven is van grote waarde en hieraan dragen de wijkcentra bij op allerlei manieren.

Programma t.b.v. ontwikkeling

De meeste wijkcentra zetten sociaal cultureel werk en/of jongerenwerk in om de programmering voor de jeugd uit de wijk te coördineren en te ontwikkelen.

De centra werken samen met en faciliteren andere organisaties van dansschool en sportvereniging tot en met opvang en bibliotheek. Met elkaar zorgen zij voor een diverse samenstelling van het aanbod. Er is voor elk wat wils, dicht bij huis en betaalbaar.

Het begint met de ‘kleintjes,’ bijvoorbeeld spelen, knutselen, dansen en muziek maken. Naarmate de kinderen ouder worden, veranderen de activiteiten mee. Er komt meer diversiteit in de programmering die is gericht op zaken als ontmoeting, educatie, kunst en cultuur, koken en gezondheid, sport en beweging, innerlijke kracht en weerbaarheid, talentontwikkeling, stages en leerwerkenplaatsen, informatie en advies en hulp en ondersteuning.

Het programma draagt op deze wijze bij aan de ontwikkeling van jonge wijkbewoners.

Hulp bij vragen of problemen

De wijkcentra zijn locaties waar mensen makkelijk binnenlopen en ook terecht kunnen voor ondersteuning (zie ook de pagina wijkondersteuning). Een aantal centra investeren specifiek in samenwerking met organisaties om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Of om ouders te ondersteunen bij opvoedingsvragen. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerkingen met het Heliomarecollege, Centrum voor Jeugd en Gezin, de wijkpolitie en Veilig Thuis.

Brede school vindt onderdak in De Rietschoot

Wijkcentrum de Rietschoot heeft een centrale rol in het programmeren van Brede school activiteiten voor zowel basisschool de Zandloper als basisschool de Erasmusschool.Met de Brede school krijgen kinderen in Koedijk de kans zich optimaal te ontwikkelen op het gebied van creativiteit, sport en muziek. En voor de kinderen (en ouders) in Koedijk zijn de naschoolse activiteiten voortaan dichtbij huis bereikbaar.

Het Jeugdzomerkamp

Deze vakantieweek wordt al bijna veertig jaar georganiseerd door Stichting Binnenstadscentrum, vanuit Wijkcentrum De Eenhoorn. Elk kind, van 8 t/m 16 jaar, is welkom voor een heerlijke vakantieweek. Er is speciale aandacht om het ook mogelijk te maken voor kinderen uit gezinnen die het financieel lastiger hebben. De organisatie is in handen van een grote groep vrijwilligers, die hart hebben voor het kinderwerk. Zij worden begeleid door een professional die is ingehuurd door De Eenhoorn. Het komt regelmatig voor dat kinderen die een aantal jaren meegaan als deelnemer, uiteindelijk als vrijwilliger gaan meehelpen met het Jeugdzomerkamp.

Huiskamers voor jongeren

Huiskamers voor jongeren zijn verspreid over de stad. De wijkcentra zorgen voor ruimte, faciliteiten en begeleiding van de huiskamers, omdat zij het belangrijk vinden dat jongeren een plek hebben in de wijk waar ze terecht kunnen. Huiskamers zijn ontmoetingsplekken voor jongeren van ca. 10 tot 18 jaar. Ze kunnen er met elkaar ‘relaxen en chillen’ en aan educatieve, sportieve en culturele activiteiten deelnemen. In de meeste huiskamers organiseren de jongeren die ook zelf. Het belangrijkste doel van de huiskamers is jongeren een veilige plek in de buurt te bieden. De jongeren kunnen zichzelf zijn en hun talenten ontwikkelen, onder begeleiding van jongerenwerkers. En de jongeren kunnen er terecht met allerlei (levens-)vragen. Onderaan deze pagina staat een overzicht per wijk van het jongerenwerk, met een filmpje over het jongerenwerk in de praktijk.

Jonge moedergroep

De Jonge Moedergroep in De Oever brengt jonge moeders, tot en met 23 jaar, samen om met elkaar leuke activiteiten te ondernemen en informatie te delen. Het contact met lotgenoten en het uitwisselen van ervaringen sterkt deze jonge moeders. Ze staan er niet alleen voor en de uitwisseling helpt hen bij het oplossen van knelpunten die ze in hun leven tegenkomen. De begeleiding is gericht op het vergroten van zelfstandigheid en weerbaarheid, opvoedingsondersteuning en toekomstontwikkeling.

Overzicht jongerenwerk

De Rietschoot Jongerencentrum The Mall

Contactpersoon: maria.degooijer@yfc.nl T: 06 22096202 Facebook: yfcthemallalkmaar

Wijkcentrum Daalmeer T: 072 – 56 17 618 M: info@wijkcentrumdaalmeer.nl

Mare Nostrum Jongerencentrum The Mall T: 072 56 22 100 M: info@wcmn.nl

Ontmoetingscentrum Wijkwaard Huiskamer in de Huiswaard T: Vanessa Macias: +31 (0)6 23 35 25 92 en Brian van der Vliet: +31 (0)6 23 42 46 40

De Oever Huiskamer My place Jongerenwerker Sinan Dogan T: 06 38 09 62 70 M: jongerenwerk@de-oever.nl

De Wachter Huiskamer Schermereiland T: Vanessa Macias: +31 (0)6 23 35 25 92 en Brian van der Vliet: +31 (0)6 23 42 46 40

Wijkcentrum Thuis in Overdie T: 072- 54 02 499 M: info@thuisinoverdie.nl

Buurthuis Oud Overdie T: Vanessa Macias: T: +31 (0)6 23 35 25 92 en Brian van der Vliet: T: +31 (0)6 23 42 46 4

Ontmoetingscentrum Zuid-West T: 06 49 13 49 79 of 06 22 95 19 62

St. Binnenstadscentrum Jeugdwerk vanuit De Eenhoorn Contactpersoon: Kevin Korthagen T: 06-54 95 56 72 M: scw@binnenstadscentrum.nl

De Alkenhorst T: 072-30 30 090 M: info@dealkenhorst.nl

De Blauwe Boom

T: 072-5119921 en 072-8884031 M: info@blauweboom.nl

Praktijkvoorbeeld: de werkwijze van Straatgeluid, in diverse wijkcentra actief.