Het carillon van Oudorp

Interview: Henny Boels

Fotografie: Nick Groesbeek

Als ik naar de locatie loop waar mijn interview gaat plaats vinden, speelt het carillon op de Nyenburgh. En laat mijn interview nu net over dit carillon gaan. Ik ga dit keer praten met drie mensen: Coen en Marian Lemmens Honig en met de stadsbeiaardier van Alkmaar Christiaan Winter

Marian en Coen

Marian is een oude bekende van en in Oudorp. Marian: “Van 1973-1999 woonde ik aan de Munnikenweg. Toen ben ik een tijdje in de omgeving van Alkmaar gaan wonen. Maar in 2018 ben ik toch weer in Oudorp komen wonen. Samen met mijn man Coen. Aan de Olmenlaan. En tot mijn verbazing hoorde ik nog altijd dezelfde melodietjes op het carillon”. Haar man Coen vult aan: “Ik heb nooit eerder in Oudorp gewoond en was niet bekend met het carillon. Toen wij hier in 2018 kwamen wonen, hoorde ik continue dezelfde melodietjes. En dacht ik bij mezelf: “zou dit nu niet anders kunnen?”

Gemeente Alkmaar

Marian trok de stoute schoenen aan en benaderde de gemeente Alkmaar hierover. Haar mail kwam ook bij de stadsbeiaardier Christiaan Winter terecht. Christiaan: “En al snel was het carillon van Oudorp een hit op tv. Van Hart van Nederland tot aan NPO, veel omroepen besteedden hier aandacht aan”. Christiaan vervolgt: “Iets aankaarten is een, maar oplossen is twee. Daar gaat tijd overheen. En het moet natuurlijk ook betaald worden en als de gemeente dat doet, moet dat op de begroting komen te staan. Allemaal tijdrovend”.

Marian vult aan: “Ik heb nog geprobeerd om donateurs te vinden, maar dat is helaas niet gelukt. Uiteindelijk heeft de gemeente alles betaald”. Christiaan: “En daarin waren ze ruimhartig. Er is een grondige renovatie geweest van het klokkenspel en de toren. Er is een nieuwe computer gekomen om meer melodieën op het carillon te kunnen spelen. En…. Ik kan het vanuit huis bedienen, waardoor er op een eenvoudige manier andere muziekstukken op het carillon gespeeld kunnen worden”.

Muziekstukken Nyenburgh

Marian vertelt: “Ik heb verschillende keren op FB een oproep geplaatst waarin mensen konden doorgeven welke liederen ze graag op het carillon wilden hoorden. Daar zijn diverse reacties op gekomen en die heb ik weer doorgespeeld naar Christiaan. En die kijkt weer of hij daar geschikte liederen voor op het carillon kan maken. Zo was er een goede samenwerking” Christiaan: “Jij was ook wel heel volhardend Marian. Je vroeg mij per mail telkens weer hoe de stand van zaken was. Dankzij jouw aanhoudendheid is het carillon inclusief de toren gerenoveerd en zijn de liederen veranderd”

De beiaardier

Christiaan Winter vertelt dat hij al twaalfenhalf jaar in Alkmaar werkt: “Ik bedien de Waag, Grote Kerk en De Rijp ook handmatig. Voor Oudorp en het Kaasdragers carillon (bij het station) maak ik muziekstukken via de computer ”. Op mijn vraag hoe je nu een beiaardier wordt, vertelt Christiaan: “Ik was kerkmusicus en organist in Amsterdam en deed toen een cursus voor beiaardier. Dat vond ik zo leuk dat ik de professionele opleiding in Amersfoort ben gaan volgen. Na de opleiding solliciteerde ik als stadsbeiaardier bij de gemeente Alkmaar. Ik moest toen een stuk spelen op het carillon van De Waag. De selectiecommissie zat op de bovenverdieping van het toenmalige kantoor van Noord Hollands Dagblad om mijn spel zo goed mogelijk te kunnen horen. Dat was in 2009. Gelukkig werd ik aangenomen en nu werk ik parttime bij de gemeente Alkmaar. Ik ben een ambtenaar” Maar dan wel een bijzondere, denk ik bij mijzelf.

Verzoeken

Christiaan: “Zoals gezegd bespeel ik vanuit mijn huis de computer die verbonden is met het carillon van Oudorp. Iedereen kan bij mij een verzoek indienen voor het maken van een muziekstuk. Ik moet natuurlijk wel kijken of dat geschikt is voor een carillon. Maar je kunt altijd een verzoek indienen”. Je kunt een mail sturen naar: beiaardier@alkmaar.nl