Start sloopwerkzaamheden Revalidatiecentrum Magentazorg

Begin oktober begonnen de sloopwerkzaamheden aan delen van het pand van Revalidatiecentrum Magentazorg aan de Jupiterstraat in Oudorp. Dat betekende voor Magentazorg een start met de voorbereidingen van de beoogde nieuwbouw van het revalidatiecentrum.  

Voorbereidingen in volle gang

De sloop van de ‘omloop’, de ruimte van de dagbesteding en de loopbrug naar de ‘Strandwal’ was als eerste aan de beurt. De sloopwerkzaamheden zijn eind oktober afgerond, waarna de rest van het terrein bouwklaar wordt gemaakt. Magentazorg wil vervolgens een nieuw moderner revalidatiecentrum realiseren en cliënten en revalidanten een prettige hedendaagse herstelomgeving bieden. Afgelopen maart werden de plannen aan omwonenden en andere geïnteresseerden gepresenteerd.  

Fotografie: Nick Groesbeek

Nieuw revalidatiecentrum

Uitbreiding van 59 bedden naar 82 bedden. Het betreft eenpersoonskamers met eigen sanitair. De nieuwbouw bestaat uit 4 bouwlagen en is dus aanzienlijk lager dan het bestaande revalidatiecentrum. Inrichting terrein met voorplein voor kiss & ride, parkeergelegenheid, terras, oefentuin en voldoende groen.

Verdiepingen revalidatiecentrum

Op de begane grond vinden we de entree, het restaurant (met 75 zitplaatsen), het centrale behandelcentrum en de dagbesteding. Op de eerste en tweede verdieping zijn de 1-persoonskamers gepland. Op elke verdieping dus 41 kamers, en bovendien een ruime woonkamer, een oefenruimte en facilitaire ruimten (sanitair en opslag). De derde verdieping is voor werkplekken voor de medewerkers van het nieuwe centrum.

Waar staan we nu?

De omgevingsvergunning is op 15 mei aangevraagd bij de gemeente. Met de gemeente Alkmaar is afgesproken dat er 20 parkeerplaatsen op het eigen terrein komen. Naast de al aanwezige parkeerplaatsen in de omgeving. Inmiddels er ook archeologisch vooronderzoek uitgevoerd door het archeologenbureau Argo. Hierbij zijn proefsleuven gegraven om na te gaan of er archeologische resten aanwezig zijn. Op een scherf na is er geen materiaal van archeologische waarde in de bodem gevonden, dus er komt geen vervolgonderzoek.

Er is een landschapsarchitect ingeschakeld om een terreinontwerp te maken. Aan de zijde van de Junostraat en het Lauwershofpad zullen een aantal bomen worden gekapt, maar door het planten van nieuwe bomen wordt rekening gehouden met een blijvende groene zone aan de kant van de woningen.

Planning

Straks, in november zal Geus Bouw uit Langedijk starten met de bouw. Die heeft ruim een jaar nodig, in december 2021 volgt de oplevering. Daarna moeten de woningen en de kantoren worden ingericht.

Magenta Zorg rekent erop dat in april 2022 alles in gebruik kan worden genomen. Daarna volgt de sloop van het oude Revalidatiegebouw.